logo beeldmerk

voor adviseurs

Heeft uw klant een geschil met de fiscus? Wat is uw positie daarin? FT-advocaten heeft raad.

Als belastingadviseur, boekhouder of accountant heeft u een bijzondere positie op het moment dat uw klant een geschil met de Belastingdienst heeft. Of als u uw klant adviseert bij internationale structuren (DAC6). Diverse onderwerpen vragen hierbij uw aandacht.

FT-advocaten staat al meer dan 25 jaar adviseurs of hun klanten bij in geschillen met de fiscus. Beiden gaat meestal niet vanwege de mogelijke tegenstrijdige belangen. Het is daarom zinvol om vroegtijdig advies in te winnen over het verdere traject met de Belastingdienst en de klant.

Waarbij kunnen wij u helpen?

Kan ik als adviseur ook een fiscale boete krijgen?

Ja, u kunt als adviseur voor vergrijpen van uw klant een bestuurlijke boete krijgen. Bijvoorbeeld voor het medeplegen bij of het uitlokken van een opzettelijk, onjuiste ingediende aangifte. De Belastingdienst kan een, nĂ¡ 1 januari 2020 aan u opgelegde boete openbaar maken. Uw situatie als adviseur is anders dan die van uw klant. Dit geldt vooral voor de eisen die gesteld worden aan het opzet en de samenwerking. De belangen tussen u beiden lopen vaak uit elkaar. Wij adviseren daarom contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.

Loont het voor de klant om mij de schuld te geven van een boete?

Ja, dat loont. Uw klant krijgt als belastingplichtige namelijk geen boete als deze zich heeft laten bijstaan door een adviseur die voldoende kennis van zaken heeft en uw klant u alle benodigde informatie heeft verstrekt. De praktijk is weerbarstig en de belangen zijn in deze situatie al snel tegengesteld. Voor zowel u als adviseur en uw klant is het verstandig afzonderlijk een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Moet ik ongebruikelijke transacties van de klant melden vanwege de Wwft?

Dat moet inderdaad. De Wwft hanteert daarvoor meerdere factoren. Als u een melding van ongebruikelijke transacties doet, mag u uw klant daarover niet informeren. Als uw klant opzettelijk onjuiste aangiften doet, kan sprake zijn van witwassen en dus van een meldingsplicht. Twijfelt u hierover? Wij staan u graag bij.

Mag ik de klant informeren over mijn contacten met de fiscus?

U heeft richting uw klant geen geheimhoudingsverplichting bij een onderzoek van de fiscus. Ook niet als de fiscus bij u een derdenonderzoek instelt. De fiscus denkt daar overigens anders over. Wilt u uw klant inlichten, dan helpen wij graag bij de juridische onderbouwing daarvan.

Als de Belastingdienst daarom vraagt, moet ik dan informatie over mijn klant geven?

Dat mag alleen als de Belastingdienst zijn verzoek op de juiste wettelijke gronden baseert. Dit betreft stukken van uw klant die u bezit of informatie over uw klant uit uw administratie (derdenonderzoek). U bent niet verplicht uw mening of vermoedens met de Belastingdienst te delen. Als u onverplicht meewerkt, kan uw klant u aansprakelijk stellen. Twijfelt u waarover u de Belastingdienst mag en moet informeren, neem dan contact met een specialist op.

Heb ik een bezoek op kantoor van de FIOD te vrezen als een klant strafrechtelijk vervolgd wordt?

Ja, de FIOD kan u bezoeken. U moet hieraan meewerken. Het is dan vooral belangrijk dat u daarbij geen informatie van andere klanten verstrekt. De FIOD kan u bevelen om hierover niks aan uw klant of anderen te vertellen.

Kan ik verdachte of getuige worden in een strafzaak van mijn klant?

Dat is zeer goed mogelijk. Het is van belang snel en continu vast te stellen of u of uw kantoor een getuige of verdachte is. Aan beide posities kleven andere rechten. Als verdachte mag u zwijgen, als getuige vaak niet. Als u onverplicht meewerkt, loopt u het risico dat uw klant u aansprakelijk stelt.

Moet ik een aan de klant geadviseerde structuur melden bij de Belastingdienst?

Een actieve meldplicht voor adviseurs is tot op heden beperkt tot structuren die vallen onder de Mandatory Disclosure Rules (MDR) / DAC6. Deze structuren zien op specifieke grensoverschrijdende constructies die onder de vastgestelde wezenskenmerken van de Europese Unie vallen. Twijfelt u of u een structuur moet melden of krijgt u boetes omdat u de structuren niet gemeld heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.

Presentatie van een van onze advocaten bijwonen?

Wij geven regelmatig in-house presentaties. Ook digitaal via een webinar. Met onderwerpen die aansluiten bij de praktijk van de adviseur. Denk bijv. aan Wwft, formele actualiteiten, DAC6, boekenonderzoeken, informatieverplichtingen en onderwerpen op verzoek.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk

Graag op de hoogte van actuele onderwerpen?

Vul je naam en e-mailadres in en je ontvangt iedere paar maanden onze nieuwsbrief met wetenswaardigheden op ons vakgebied.