logo beeldmerk

Coronaschuld bij de Belastingdienst

Coronaschuld bij de Belastingdienst? FT-advocaten biedt hulp.

Coronaschuld bij de Belastingdienst

In september 2023 is de Belastingdienst gestart met het innen van coronaschulden. Als u nog niets van uw coronaschuld heeft afbetaald, is het waarschijnlijk dat u inmiddels per brief een kennisgeving van de Belastingdienst heeft ontvangen.

De Belastingdienst hanteert een gefaseerde aanpak voor de invordering van coronaschulden. Als betaling uitblijft en er geen stappen worden ondernomen om bijstand te verkrijgen, zal de invorderingsprocedure worden gestart.

Deze procedure begint met een aanmaning. Ook na ontvangst van deze aanmaning behoudt u als ondernemer het recht om ondersteuning te zoeken, waardoor de invordering tijdelijk zal worden opgeschort.

Wanneer u besluit om niet tijdig ondersteuning te zoeken en u ook niet voldoet aan de betaling, zal de uitvaardiging van een dwangbevel volgen. Het dwangbevel geeft de Belastingdienst bevoegdheid om beslag te leggen op diverse bezittingen van de ondernemer. Bij een eenmanszaak kan het dan ook gaan om bezittingen in privé, zoals het woonhuis. Aan zowel de aanmaning als het dwangbevel zijn kosten verbonden.

Heeft u vragen of behoefte aan deskundige juridische bijstand? Dan nodigen wij u van harte uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

FT-advocaten staat paraat om met u de diverse juridische opties te verkennen, uw specifieke situatie in kaart te brengen en te bespreken wat zowel haalbaar als wenselijk is. U kunt op ons rekenen voor professioneel advies en ondersteuning in deze uitdagende periode.

Veelgestelde vragen

Wat is de Betalingsregeling Bijzonder Uitstel?

Ondernemers konden tijdens de coronacrisis gebruik maken van bijzonder uitstel van betaling. Deze ondernemers hebben langere tijd geen belasting betaald, waardoor zij nu een belastingschuld hebben. Deze belastingschuld moet nog worden terugbetaald. Hiervoor heeft de Belastingdienst de Betalingsregeling Bijzonder Uitstel ingevoerd. Door deze regeling kunnen ondernemers van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 in vaste termijnen de belastingschuld afbetalen. 

Hoe lang heb ik om mijn coronaschuld terug te betalen?

Als u gebruik maakt van de Betalingsregeling Bijzonder Uitstel dan moet uw belastingschuld worden afgelost in 60 maandelijkse, gelijke termijnen. De schuld moet uiterlijk 1 oktober 2027 zijn afbetaald.

Ondernemingen met een schuld van meer dan €10.000 en waarvoor de termijn van vijf jaar te kort is, kunnen een verzoek indienen om hun corona belastingschuld over zeven jaar terug te betalen in plaats van vijf. Aan deze verlenging zijn uiteraard enkele voorwaarden verbonden.

Indien u geen gebruik maakt van de Betalingsregeling Bijzonder Uitstel, dan is uw belastingschuld in principe in een keer opeisbaar. Kunt u dit bedrag niet in één keer betalen, schakel dan zo snel mogelijk hulp in. Het is belangrijk om te voorkomen dat de Belastingdienst invorderingsmaatregelen gaat nemen, zoals beslaglegging.

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden, of wilt u bezwaar maken tegen uw betalingstermijn? Neem dan contact met ons op.

Hoeveel rente betaal ik over mijn coronaschuld?

Als u uw coronaschuld afbetaalt onder de Betalingsregeling Bijzonder Uitstel, dan betaalt u iedere termijn een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel invorderingsrente.

De invorderingsrente is van vele factoren afhankelijk. De rentepercentages zijn wettelijk vastgelegd en waren in de coronaperiode erg laag. Voor de coronaperiode was de invorderingsrente 4%. In de coronaperiode is de rente tijdelijk 0,01% geweest. Daarna is dit weer opgebouwd tot 4%.

Daarnaast kan het bedrag aan invorderingsrente nog veranderen als u te laat betaalt, een tijdje niet betaalt of de betalingsregeling aanpast.

Maakt u geen gebruik van de Betalingsregeling Bijzonder Uitstel, dan geldt de huidige invorderingsrente. Op dit moment bedraagt de invorderingsrente 4%. Hoeveel u precies aan rente moet betalen, is afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld en het moment dat u betaalt.

Ik heb een aanmaning van de belastingdienst ontvangen. Wat moet ik doen?

De invordering van de coronaschuld wordt door de belastingdienst in fases uitgevoerd. Als ondernemers niet betalen of geen hulp zoeken, wordt de invordering gestart door het versturen van een aanmaning.

Als een ondernemer na de aanmaning niet betaalt en ook geen hulp zoekt, volgt een dwangbevel. Met een dwangbevel kan de Belastingdienst beslag leggen op bijvoorbeeld bezittingen van de ondernemer. Aan een aanmaning en een dwangbevel zijn kosten verbonden.

Daarnaast kan de Belastingdienst de terugbetaalregeling intrekken indien u niet voldoet aan de terugbetalingsverplichtingen. Dit betekent dat de Belastingdienst in een keer uw gehele coronaschuld kan opeisen.

Het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen als u van de Belastingdienst een aanmaning heeft ontvangen.

Heeft u vragen of zoekt u bijstand? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen met u de verschillende opties in kaart brengen en bespreken wat haalbaar en wenselijk is.

Ik kan mijn coronaschuld niet terugbetalen. Wat moet ik doen?

Als u tijdelijk of blijvend uw aflossingen op uw coronaschulden niet kan betalen, dan is het van belang om niet stil te blijven zitten. De kans is anders groot dat de Belastingdienst een invorderingstraject start, met mogelijk beslag tot gevolg. Zoek daarom zo snel mogelijk hulp.

Onder bepaalde voorwaarden is een tijdelijke betalingspauze mogelijk of kan de afbetalingstermijn verlengd worden. Als u ook in de toekomst uw schuld niet meer kan afbetalen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor schuldsanering.

Heeft u betaalproblemen van uw coronaschuld? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Samen bekijken we wat uw mogelijkheden zijn.

Kan mijn coronaschuld kwijtgescholden worden?

De Belastingdienst verleent alleen in uitzonderlijke gevallen kwijtscheldingen van belastingschulden. De coronaschulden zijn daar geen uitzondering op.

In sommige gevallen is het mogelijk een saneringsakkoord te sluiten. U maakt dan afspraken met al uw schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, dat u maar een deel van uw schulden betaalt. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. 

  Wilt u uw coronaschuld laten kwijtschelden? Neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden in uw geval. 

Kan ik uitstel van betaling krijgen op mijn coronaschuld?

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de betalingsregeling aan te passen. Zo kunnen de maandelijkse betalingen worden aangepast in kwartaalbetalingen of kunt u gebruik maken van een betaalpauze van maximaal 6 maanden. Ook is het mogelijk om de afbetalingsperiode te verlengen naar 7 jaar in plaats van 5 jaar. Dit kan alleen als u een belastingschuld hebt van minimaal € 10.000,-.

Heeft u betaalproblemen van uw coronaschuld? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Samen bekijken we wat uw mogelijkheden zijn.

Ik kwalificeer niet (meer) voor de Betalingsregling Bijzonder Uitstel, wat nu?

De Belastingdienst heeft alle ondernemers met coronaschulden de mogelijkheid gegeven om deze schulden af te betalen met de Betalingsregeling Bijzonder Uitstel. Deze regeling kan worden ingetrokken als u niet op tijd betaalt of als u niet voldoet aan uw nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen.

Als de Betalingsregeling Bijzonder Uitstel is ingetrokken of u heeft ervoor gekozen hier geen gebruik van te maken, dan moet u uw openstaande coronaschuld in een keer betalen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst invorderingsmaatregelen nemen. Deze invorderingsmaatregelen kunnen zo ver gaan als het leggen van beslag op uw bezittingen of het aanvragen van uw faillissement. Zoek op tijd hulp om deze scenario’s te voorkomen. 

Kunt u uw coronaschulden niet in een keer betalen? Neemt u dan contact met ons op. Samen kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.

Vragen rondom uw coronaschuld?

Krijg direct antwoord op uw vraag, of plan een vrijblijvende kennismaking.

logo beeldmerk