logo beeldmerk

Fraude

De FIOD legt beslag, kan ik dat opheffen?

Verdachte in een FIOD-onderzoek

Als u verdachte bent in een FIOD-onderzoek, wordt u veelal verdacht van belastingfraude, witwassen en/of valsheid in geschrifte. Het onrechtmatig verkregen voordeel – ook wel fiscaal nadeel genoemd – proberen de FIOD en het OM vrijwel altijd te ontnemen. Uiteraard pas definitief nadat een rechter u schuldig heeft bevonden aan belastingfraude en/of witwassen. 

Beslaglegging op vermogensbestanddelen

Om verzekerd te zijn van inning van het fiscale nadeel bij een veroordeling, legt de Officier van Justitie in een zeer vroeg stadium strafrechtelijk beslag op uw vermogensbestanddelen. Het beslag kan bijvoorbeeld rusten op bankrekeningen, onroerend goed, auto´s, vorderingen en aandelen. Het kan dan gaan om uw eigen eigendommen maar ook die van een ander.

Effecten strafrechtelijk beslag

Door strafrechtelijk beslag kunt u ernstig in uw privé- of zakelijke belangen worden geraakt. Privé kunt u bijvoorbeeld niet meer aan uw vaste lasten (bijvoorbeeld gas, water, licht) voldoen. Zakelijk kunt u mogelijk de salarissen van uw medewerkers niet meer betalen. 

Klaagschriftprocedure bij strafrechter

Komt u in een dergelijke situatie, dan kunt u daarover klagen bij de strafrechter. Dit wordt ook wel een klaagschriftprocedure genoemd. Uiteraard kan uw advocaat u helpen bij het voeren van de procedure en bij het opstellen van de klaagschriftuur. Ook verleent deze bijstand tijdens de zitting. 

Tijdens de klaagschriftprocedure dient u feiten en omstandigheden aan te dragen waarom het strafrechtelijke beslag (gedeeltelijk) moet worden opgeheven. Argumenten die hiervoor treffend zijn, lopen uiteen en zijn per strafzaak verschillend. 

Toetsing door beklagrechter 

De beklagrechter zal in een klaagschriftprocedure marginaal toetsen. Dit betekent dat de beklagrechter zich niet zal uitlaten over de (uitkomst van de) strafzaak, maar alleen zal beoordelen of het strafrechtelijk beslag (gedeeltelijk) mag worden gecontinueerd of (gedeeltelijk) moet worden opgeheven.

Nieuwe klaagschriftprocedure 

Als de beklagrechter beslist dat het beslag (gedeeltelijk) mag worden gecontinueerd, kunnen zich nadien nieuwe feiten en omstandigheden voordoen. Hierdoor komt uw strafzaak in een ander daglicht te staan. Het is dan mogelijk om opnieuw een klaagschriftprocedure te starten, waarbij die nieuwe feiten en omstandigheden kunnen worden gebruikt om het strafrechtelijke beslag alsnog (gedeeltelijk) opgeheven te krijgen. 

Opheffing van strafrechtelijk beslag

Naast het voeren van een procedure bij de strafrechter van de rechtbank kan uw advocaat ook in overleg treden met de Officier van Justitie over de (gedeeltelijke) opheffing van het strafrechtelijke beslag. 

Op zoek naar een deskundig fiscaal advocaat om u bij te staan na beslaglegging? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk