logo beeldmerk

Invordering

De fiscus legt beslag op mijn bezittingen, kan ik hier iets tegen doen?

De deurwaarder op de stoep

Stel: u heeft uw belasting niet betaald en de aanmaning(en) zijn nog ongeopend. Opeens staat er een deurwaarder op de stoep, die beslag legt op uw huis, auto en bankrekening. Wat nu?

Beslaglegging door fiscus

De fiscus heeft het recht om beslag te leggen, als u uw belastingschuld niet betaalt. Dit betekent niet dat u uw spullen kwijt bent. Echter, de Belastingdienst mag niet zomaar beslag leggen. U moet wel voldoende gelegenheid hebben gehad om te betalen en ook voldoende waarschuwingen hebben ontvangen. Als uitstel van betaling is verleend, mag de fiscus als regel niet invorderen. En zolang de aanslag niet onherroepelijk vaststaat omdat bijv. bezwaar of beroep aanhangig is, mag de fiscus nog niet executeren.

Voorwaarden beslaglegging

De belasting die u moet betalen wordt vastgelegd in een belastingaanslag of belastingaangifte. Als u deze niet betaalt binnen de gestelde termijn, krijgt u een aanmaning. Betaalt u vervolgens opnieuw niet binnen de gestelde termijn, dan kan de inspecteur een dwangbevel opleggen. Wanneer betaling ook dan uitblijft, kan het dwangbevel ten uitvoer worden gelegd. Dit betekent dat er beslag wordt gelegd op uw bezittingen, uw loon of uw uitkeringen. Door dit beslag kun u zelf hier niet meer vrij over beschikken.

Versnelde invordering

Onder bepaalde voorwaarden kan de Belastingdienst ook versneld invorderen. Het hierboven genoemde traject van aanmaningen en dwangbevelen wordt dan overgeslagen en de ontvanger legt direct beslag. De belangrijkste voorwaarde is dat hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn. Denk bijv. aan faillissement, gevaar voor verduistering of vluchtgevaar.

Betaling belastingschuld

Na de beslaglegging krijgt u nog eenmaal de kans om uw belastingschuld te betalen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst uw eigendommen verkopen. De opbrengst van de verkoop wordt dan gebruikt om uw belastingschuld, invorderingsrente en extra kosten te voldoen. Betaalt u uw belastingschuld, dan krijgt u uw bezittingen terug. Naast betaling heeft u nog twee andere mogelijkheden om van het beslag af te komen: overleg met de Belastingdienst of naar de rechter.

Overleg met de Belastingdienst

Na een beslaglegging kunt u in overleg treden met de Belastingdienst om tot een andere oplossing te komen. In sommige gevallen is de Belastingdienst bereid om het beslag op te heffen, als u andere zekerheden kunt bieden.

Naar de rechter

Lukt het niet om een regeling te treffen met de Belastingdienst, dan kunt u nog naar de rechter. Door in verzet te gaan tegen het beslag, oordeelt de rechter of het opgelegde beslag redelijk is. Hierbij controleert hij of de vordering niet verjaard is, of het beslag onnodig is door een betalingsregeling of dat er vervangende zekerheid wordt aangeboden. Of bij versnelde invordering of aan de voorwaarden is voldaan. De rechter oordeelt niet over de belastingschuld zelf, dat is een ander traject. Lees hier meer over: ‘Ik krijg een te hoge aanslag van de Belastingdienst, hoe los ik dit op?

Bijstand door advocaat

Dreigt er een beslaglegging of is er al beslag gelegd op uw bezittingen? Aarzel dan niet om een advocaat in te schakelen. Beslaglegging is een ingrijpende maatregel, waarbij deskundige bijstand geen overbodige luxe is. Wij helpen u controleren of het beslag rechtmatig is opgelegd. Daarnaast staan wij u bij in het contact met de Belastingdienst of een procedure bij de rechter. Neem vandaag nog contact met ons op.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk