logo beeldmerk

Fiscaliteit

Te hoge aanslag? Boetes? Boekenonderzoek? Naar de rechter? FT-advocaten is uw specialist.

Waarmee kunnen we helpen?

Ik krijg een te hoge aanslag van de Belastingdienst, hoe los ik dit op?

U kunt bezwaar maken tegen een te hoge belastingaanslag. Dit doet u met een bezwaarschrift, waarin u toelicht waarom de Belastingdienst de aanslag te hoog heeft vastgesteld. In de bezwaarfase heeft u recht op een gesprek met de fiscus en op inzage in uw dossier. Om u volledig te ontzorgen in deze procedure, verlenen wij u graag onze bijstand.

Lees meer over: ‘Ik krijg een te hoge aanslag Belastingdienst, hoe los ik dit op?

Ik ontvang boetes van de Belastingdienst, kan ik daar wat tegen doen?

Tegen boetes kunt u bezwaar maken. De Inspecteur van de Belastingdienst moet kunnen bewijzen dat de boete gegrond is. Daarnaast moet de Inspecteur rekening houden met uw omstandigheden, bijvoorbeeld dat u niet de financiële middelen heeft om de boete te kunnen betalen. Onze ervaring leert dat de fiscus (te) gemakkelijk hoge boetes oplegt en dat het vaak zin heeft om daar bezwaar tegen te maken.

Lees meer over: ‘Ik ontvang boetes van de Belastingdienst, kan ik daar wat tegen doen?

Ik heb buitenlands vermogen verzwegen voor de Belastingdienst, wat moet ik doen?

U kunt de Belastingdienst hiervan alsnog op de hoogte brengen met de zogenaamde inkeerregeling. Dit is een vrijwillige verbetering van uw aangifte, waarmee u boetes kunt vermijden of matigen. Dit kan zolang de Belastingdienst u nog niet op het spoor is. Houd er rekening mee dat de fiscus vragen kan stellen over het vermogen, bijv. over de herkomst en de besteding van het vermogen.

Ik krijg een boekenonderzoek, moet ik meewerken?

Ja, u moet tot op zekere hoogte meewerken. U hoeft echter niet iedere vraag te beantwoorden. Ook kan er sprake zijn van een fishing expedition. In deze situatie stelt de fiscus te veel vragen; hij hengelt als het ware naar bewijs. Vindt u dat de fiscus te ver gaat? Wij beoordelen graag of de vragen terecht zijn en komen zo nodig met een weerwoord.

Lees meer over: ‘Ik krijg een boekenonderzoek, moet ik meewerken?

Ik wil naar de belastingrechter, hoe doe ik dat?

Na de bezwaarprocedure bij de Belastingdienst kunt u in beroep gaan bij de belastingrechter. Hierbij moet u de geldende termijn voor het indienen van het beroepschrift in acht nemen en het beroep voldoende motiveren. Let er op dat u aanspraak kunt maken op schade- en kostenvergoedingen. Hulp nodig bij de motivatie van uw beroep? Schakel een specialist in.

Lees meer over: ‘Ik wil naar de belastingrechter, hoe doe ik dat?

Ik denk op een zwarte lijst van de Belastingdienst te staan, hoe verder?

De Belastingdienst beschikt over zwarte lijsten. Na alle media-aandacht die de zwarte lijsten hebben gehad, heeft de Belastingdienst een aparte postbus geopend. U kunt de Belastingdienst per brief vragen of uw (bedrijfs)naam op een zwarte lijst staat.

Lees meer over: ‘Ik denk op een zwarte lijst van de Belastingdienst te staan, hoe verder?

Wat is een informatiebeschikking?

Met een informatiebeschikking stelt de inspecteur vast dat u niet aan uw fiscale verplichtingen zou hebben voldaan. Dat kan betekenen dat u volgens de inspecteur niet alle gevraagde informatie hebt verstrekt of dat u – als ondernemer – geen adequate administratie hebt. Als u het niet eens bent met de inspecteur, kunt u tegen de informatiebeschikking in bezwaar en beroep. Let daarbij op de termijnen. Blijft de informatiebeschikking gehandhaafd, dan kan het zijn dat de bewijslast omgekeerd en verzwaard wordt. Wat dat betekent leest u bij een andere vraag.

Lees meer over: ‘Wat is een informatiebeschikking?

Wat betekent een omkering en verzwaring van de bewijslast?

In veel gevallen moet de belastinginspecteur bewijzen dat u meer belasting moet betalen dan u van mening bent en eventueel hebt aangegeven. Als u niet aan alle fiscale verplichtingen hebt voldaan, kan de bewijslast omkeren. De inspecteur mag de belasting dan schatten en u moet bewijzen dat die schatting te hoog is. De verzwaring van de bewijslast betekent dat u bovendien onomstotelijk bewijs moet leveren. Dat is een bijzonder vervelende en lastige positie. Onderzoek daarom goed of de omkering en verzwaring wel terecht is. Dat is van groot belang voor de kans op succes bij het bestrijden van de aanslag.

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.

Meerwaarde van een fiscaal advocaat

Heeft u te maken met een (dreigend) geschil of conflict met de Belastingdienst? Dan kunt u in een lastige positie terechtkomen. Een fiscaal advocaat  biedt direct snelle hulp. Discreet en met geheimhouding. De belastingadvocaat kan direct schakelen met de Belastingdienst en biedt praktische oplossingen of onmiddellijke acties wanneer nodig. Of hij staat u bij op de achtergrond. Wij helpen graag, want belastingrecht is onze specialiteit.

afbeelding

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk