logo beeldmerk

Fraude

Ik ben getuige in een FIOD-onderzoek, wat moet ik doen?

Getuige FIOD-verhoor

Als u in een FIOD-onderzoek een getuige bent, bent u in principe verplicht mee te werken aan een verhoor. In sommige gevallen kunt u zich beroepen op het verschoningsrecht: het recht van een getuige om te weigeren antwoord te geven op vragen. Bijvoorbeeld als u een familielid bent van één van de procespartijen. 

Verdachte FIOD-verhoor

Tijdens het verhoor kan uw status veranderen in die van verdachte. Let daarop, want als verdachte heeft u andere rechten en mag u hoe dan ook zwijgen. Onze advocaten kunnen u bijstaan voor en tijdens het verhoor als deze lastige situatie zich kan voordoen.

Rechten en plichten FIOD-verhoor

Een uitnodiging van de FIOD om als getuige te verklaren roept veel onzekerheid en vragen op. Het is van belang om helder te hebben wat uw rechten en plichten zijn tijdens een FIOD-verhoor. Voorafgaand aan het verhoor heeft de FIOD uitgebreid onderzoek gedaan en de te stellen vragen zorgvuldig voorbereid. 

Wel of niet meewerken aan verhoor

U bent niet altijd verplicht om mee te werken aan een verhoor. Dit is afhankelijk van het feit door wie u wordt opgeroepen. U bent als getuige namelijk niet verplicht om vragen van de FIOD-ambtenaar te beantwoorden. Indien u door de rechter-commissaris als getuige wordt opgeroepen, dan bent u wel verplicht daar gehoor aan te geven. Zoals hierboven vermeld, kunt u zich in bepaalde gevallen beroepen op het verschoningsrecht. 

Uw positie in FIOD-onderzoek

Indien u als getuige bent opgeroepen, is het raadzaam te achterhalen wat uw positie daadwerkelijk is. U heeft andere rechten en plichten als de kans bestaat dat uw positie van getuige omslaat naar verdachte. 

(Afgeleid) verschoningsrecht

Als u werkzaamheden verricht in opdracht van een advocaat of notaris, dan is sprake van een (afgeleid) verschoningsrecht. U bent dan in beginsel zelfs verplicht te zwijgen.  

Voorbereiding FIOD-verhoor

Een verhoor is veelal geen dagelijkse kost. Een goede voorbereiding op het verhoor is daarom essentieel. Allereerst is het van belang te achterhalen waarop het verhoor zal zien. U kunt altijd aanbieden om op een later moment op een vraag terug te komen. Bijvoorbeeld als u tijdens het verhoor wordt geconfronteerd met onverwachte vragen of als u de gevolgen van een specifiek antwoord niet kunt overzien. 

Twijfelt u over uw positie? Heeft u vragen over uw rechten en plichten als getuige? Wenst u ter voorbereiding op het verhoor te praten met een advocaat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk