logo beeldmerk

Fraude

Ik ben verdachte in een FIOD-onderzoek, wat moet ik doen?

Ik ben verdachte in een FIOD-onderzoek

Bent u verdachte in een FIOD-onderzoek? Dan bent u onderwerp van onderzoek in een fiscaal strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijke situatie is het zeer raadzaam om direct contact te zoeken met een advocaat. 

Fiscaal advocaat bij FIOD-onderzoek

Bij voorkeur zoekt u contact met een advocaat met fiscale expertise, ook wel fiscaal advocaat genoemd. Waarom? FIOD-onderzoeken gaan altijd over de uitlegging van fiscale wet- en regelgeving. In ieder FIOD-onderzoek heeft de verdachte rechten en plichten. Uw advocaat kan u hieromtrent voorlichten, in elke fase van het strafrechtelijke onderzoek. 

Strategie bepalen met fiscaal advocaat

Indien u als verdachte wordt aangehouden, heeft u voorafgaand aan een verhoor recht om een advocaat te consulteren. Tijdens de consultatie kunt u de advocaat vragen stellen, maar ook de strategie bepalen. De eerste strategische vraag is of u de vragen van de FIOD-ambtenaren gaat beantwoorden of dat u zich beroept op uw zwijgrecht. Een belangrijke beslissing, want wat eenmaal is gezegd is niet of heel moeilijk terug te nemen.

Verbod op gedwongen zelfincriminatie

In Nederland geldt het verbod op gedwongen zelfincriminatie. Dit betekent dat u niet hoeft mee te werken aan uw eigen veroordeling (nemo tenetur-beginsel). De strategie kan daarom zijn om geen vragen van de opsporingsambtenaren te beantwoorden. In ieder geval voor zolang niet duidelijk is wat het doel van de FIOD is en over welke informatie de FIOD al beschikt. U doet dan een beroep op uw zwijgrecht.

Bijstand tijdens verhoor

Ook tijdens het verhoor heeft u recht op de bijstand van een advocaat. Tijdens het verhoor kan de advocaat erop toezien dat de met u afgesproken strategie wordt gehandhaafd. Ook kunt u tijdens het verhoor vragen om een schorsing van het verhoor. Zo kunt u met uw advocaat overleggen over een gestelde vraag. Verder kan de advocaat tijdens het verhoor vragen stellen. Bijvoorbeeld om vragen van de opsporingsambtenaren voor u te verduidelijken. Aan het slot kan de advocaat het proces-verbaal lezen en beoordelen of hetgeen u gezegd heeft, juist is geformuleerd. Ook in juridische zin. Daar schort het nogal eens aan.

Aanvangsproces-verbaal in FIOD-onderzoek

Uw raadsman zal zich stellen bij de Officier van Justitie en het dossier opvragen. De advocaat ontvangt eerst een aanvangsproces-verbaal. In dit proces-verbaal staat beschreven wat de aanleiding is geweest van het FIOD-onderzoek en van welke strafbare feiten u precies wordt verdacht. 

Conclusies fiscaal strafrechtelijke onderzoek

Indien het strafrechtelijk onderzoek is afgerond, wordt onder verantwoordelijkheid van of door de Officier van Justitie een overzichtsproces-verbaal of een eindproces-verbaal opgemaakt. Hierin staan de conclusies van het fiscaal strafrechtelijke onderzoek. Uw advocaat zal deze conclusies met u bespreken en de vervolgstrategie voor een eventuele afwikkeling van uw zaak bespreken.

Bent u verdachte in een FIOD-onderzoek? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor vragen of voor bijstand.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk