logo beeldmerk

Fiscaliteit

Ik denk op een zwarte lijst van de Belastingdienst te staan, hoe verder?

Systeem Fraude Signalering Voorziening

De Belastingdienst heeft jarenlang gebruikgemaakt van het systeem Fraude Signalering Voorziening,  ook wel bekend als de ‘zwarte lijst’. De Belastingdienst heeft hierop tienduizenden mensen aangemerkt als fraudeur. Onlangs is aan het licht gekomen dat er nog meer dan 200 andere interne zwarte lijsten binnen de Belastingdienst hebben gecirculeerd. 

Zwarte lijsten Belastingdienst

U kunt bij de Belastingdienst inzage vragen in de zwarte lijsten. Wij adviseren dit te doen als de volgende omstandigheden zich voordoen:

  • Krijgt u de ene controle na de andere?
  • Vaak een te hoge aanslag? 
  • Moet u telkens uw onschuld bewijzen? 
  • Wordt u nooit geloofd door de inspecteur?
  • En wordt u bot en onheus bejegend? 
  • Of legt de Belastingdienst gelijk beslag op uw geld bij een aanslag en wil deze niet meewerken aan betalingsregelingen? 

Excuusbrieven Belastingdienst

Inmiddels is duidelijk dat de Belastingdienst in totaal circa 240.000 personen, veelal onterecht en zonder hun medeweten, heeft opgeslagen in een frauderegister. De Belastingdienst is gestart met het sturen van zogenoemde excuusbrieven. Echter, er circuleren nog vele andere interne zwarte lijsten bij de fiscus, waarvoor vooralsnog geen excuusbrieven worden gestuurd. 

Inzage zwarte lijsten Belastingdienst

U heeft verschillende mogelijkheden om te achterhalen of u op een zwarte lijst staat. Het inzagerecht is een van die mogelijkheden. Op grond van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als gevolg hiervan is de Belastingdienst verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens die van u verwerkt worden. 

Bijstand door gespecialiseerde advocaat

Vermoedt u dat u op een zwarte lijst van de Belastingdienst staat? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact te zoeken met ons kantoor. De gespecialiseerde advocaten van FT-advocaten kunnen u begeleiden bij:

  • De belastingprocedures waarin de vermeende fraude aan de orde komt. Wij kunnen daarbij inzage afdwingen in uw dossier.
  • Het indienen van een verzoek van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Het verwijderen van uw naam van een lijst. 

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk