logo beeldmerk

Fraude

Ik ga verhoord worden door de FIOD, wat nu?

Uw rechten tijdens een FIOD-onderzoek

Als u – bijvoorbeeld tijdens een inval – direct verhoord wordt door de FIOD als verdachte, heeft u het recht eerst een advocaat te in te schakelen. Tevens kunt u zich op uw zwijgrecht beroepen totdat u met een gespecialiseerde advocaat gesproken heeft. En ook daarna kunt en mag u blijven zwijgen.

Direct bijstand bij FIOD-inval

Onze fiscaal advocaten zijn gespecialiseerd in FIOD-zaken en staan u deskundig bij tijdens een FIOD-inval. Bel ons daarom in bovenstaande situatie direct op +31 (0) 85 006 2222

Getuige of verdachte in FIOD-verhoor

Als de FIOD u wilt verhoren als getuige is dit meestal op afspraak. Op het moment dat u door de FIOD wordt opgeroepen voor een verhoor is het van belang te weten en te bepalen of u als getuige of als verdachte wordt opgeroepen. Getuigen en verdachten hebben namelijk andere rechten en plichten. Zie ook: ”Ik ben getuige in een FIOD-onderzoek, wat moet ik doen?”   

Tips bij een plotseling FIOD-verhoor

Valt de FIOD binnen en wordt u plotseling verhoord? Denk dan aan uw rechten en plichten. Onderstaande tips kunnen u helpen tijdens de FIOD-inval.

  • Vraag om de namen en legitimatie van de FIOD-ambtenaren.
  • Vraag waarom de FIOD langs komt. Wat is het doel?
  • Vraag of u getuige of verdachte bent. Zowel een getuige als een verdachte heeft recht op bijstand van een (fiscaal) advocaat.
  • Laat u niet beïnvloeden door de FIOD-ambtenaren en de wijze waarop deze vragen stellen. Zij zijn professionals. Laat u niet meeslepen in hun veronderstellingen. 
  • Focus op de vraag die gesteld wordt en antwoordt kort en bondig. Of geef geen antwoord als u twijfelt, maar vraag of u hier op een later moment op terug mag komen. Dit voorkomt verwarring en onjuiste antwoorden, hetgeen u te allen tijde moet voorkomen.
  • Maak aantekeningen van de vragen die de FIOD-ambtenaren u stellen en de antwoorden die u geeft.
  • Een juiste vastlegging van hetgeen door u is verklaard is van groot belang. Spreek daarom van tevoren met de FIOD-ambtenaren af dat na iedere vraag en ieder antwoord worden vastgelegd. Lees de verklaring na het verhoor zorgvuldig door. Merkt u onjuistheden op in de verklaring? Deze dienen hersteld te worden alvorens u tot ondertekening van de verklaring overgaat.

Tips bij een gepland verhoor

Een verhoor als verdachte is niet van risico’s ontbloot. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden en het terugnemen van woorden is vrijwel niet mogelijk. Het is daarom van belang een verhoor vooraf zeer goed voor te bereiden. Daarbij is de belangrijkste vraag of u gaat zwijgen, alleen een (eenzijdige) verklaring wilt afleggen of ook wilt antwoorden. Tijdens het verhoor is het zaak bij de gewenste koers te blijven. Indien gewenst kunt u altijd in een latere fase, na het verhoor, nog antwoorden of verklaren, al zal de FIOD veelal doen voorkomen dat dat niet mogelijk is. 

Bijstand van fiscaal advocaat

FT-advocaten staat u graag deskundig bij bij een FIOD-verhoor. Bel ons direct als u zich bevindt in een FIOD-inval: +31 (0) 85 006 2222.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk