logo beeldmerk

Invordering

Ik kan de Belastingdienst niet betalen, hoe los ik dat op?

Betalingsregelingen Belastingdienst

De blauwe envelop valt altijd op het verkeerde moment op de mat. U heeft net een grote uitgave gedaan of zit al een langere periode in financieel zwaar weer. Het betalen van uw belasting is op dat moment niet mogelijk. De fiscus biedt hiervoor meerdere oplossingen om u hierin tegemoet te komen, in de vorm van betalingsregelingen. 

Uitstel van betaling

Zo is het mogelijk om uitstel van betaling te krijgen. Hiervoor moet u wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo mag er niet eerder uitstel van betaling zijn verleend voor deze aanslag. Ook mag u geen openstaande aanslagen hebben waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen. Daarbij mag uw totale openstaande belastingschuld niet meer zijn dan € 20.000,-. Verder kan het zijn dat de Belastingdienst zekerheden verlangt, zoals een hypotheek of borgtocht.

Let op: later betalen is niet gratis, u moet wel invorderingsrente betalen, al bedraagt deze heel 2021 nog 0,01% in plaats van 4% vanwege de coronamaatregelen.

Belastingaangifte als ondernemer

Bent u ondernemer, dan geldt tevens de eis dat u eerder altijd op tijd aangifte heeft gedaan. Dit uitstel geldt niet voor voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2021 opgelegd voor het lopende jaar. Dit uitstel kunt u aanvragen via de Belastingtelefoon.

Als u niet aan de voorwaarden voldoet of langer de tijd nodig heeft, dan kunnen wij namens u met de Belastingdienst andere afspraken te maken.

Betaling in termijnen

Voor voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is het mogelijk om in termijnen te betalen. U betaalt dan per maand een vast bedrag, en op 31 december van dat jaar heeft u de gehele aanslag betaald. Let wel op dat u iedere maand uw betaling op tijd doet. Doet u dit niet, dan kunt u namelijk te maken krijgen met invorderingsmaatregelen. 

Betalen door verrekening 

In sommige gevallen is het mogelijk te betalen via verrekening. Wanneer u nog geld terugkrijgt van de Belastingdienst én nog geld moet betalen, kunnen deze bedragen met elkaar verrekend worden. Dit vraagt u schriftelijk aan bij de Belastingdienst. 

Kwijtschelding belastingschuld

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan uw belastingschuld kwijtgescholden worden. Dit kan echter niet voor motorrijtuigenbelasting, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, belasting van zware motorrijtuigen of toeslagen. 

Corona en betalingsregelingen

Vanwege het coronavirus zijn er extra betalingsregelingen. Zo kunt u tot en met 30 september 2021  bijzonder uitstel aanvragen. U moet dan wel kunnen bewijzen dat uw betalingsproblemen zijn veroorzaakt door Covid-19. Verder is de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,01%. 

Uw belastingschuld ‘gewoon’ niet betalen?

Het is niet aan te raden om de post van de Belastingdienst te negeren. Als u niet betaalt of geen regeling treft, neemt de Belastingdienst maatregelen. Dit begint met aanmaningen en dwangbevelen met hoge kosten en mondt uit in beslaglegging op uw bezittingen, loon of uitkeringen of vorderingen. De Belastingdienst kan daarbij ook beslag leggen bij derden. 

Faillissement 

Als sluitstuk kan de Belastingdienst uw faillissement aanvragen als u de belastingschuld niet betaalt en nog andere schulden heeft. Als natuurlijk persoon is in die omstandigheden de schuldsanering een optie als de Belastingdienst daar aan mee wil werken. Een faillissement heeft uiteraard een enorme impact op uw leven.  

Heeft u een vraag over invordering of wilt u graag bijstand van een fiscaal advocaat, neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw zaak te bespreken.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk