logo beeldmerk

Fiscaliteit

Ik krijg een boekenonderzoek, moet ik meewerken?

Een boekenonderzoek

Een boekenonderzoek is een van de manieren van de Belastingdienst om informatie van belastingplichtigen te vergaren. De fiscus kan tevens informatie verzamelen met een vragenbrief, een persoonlijk gesprek of onderzoeken bij derden. Daarnaast kan de fiscus de accountant of belastingadviseur van de belastingplichtige bevragen. 

Medewerking aan boekenonderzoek

Alhoewel de onderzoeksmethode ‘boekenonderzoek’ niet als zodanig bij wet is geregeld, moet u aan een boekenonderzoek meewerken. Dat een boekenonderzoek niet bij wet is geregeld, betekent niet dat geen wetten en regels van toepassing zijn. Zo mag de fiscus niet zomaar uw woning of bedrijf doorzoeken of medewerkers verhoren. Ook kan het zijn dat de fiscus te ver gaat met het opvragen van informatie. U kunt dan weigeren de informatie te verstrekken.  

Omvang van boekenonderzoek

Het is raadzaam om in een vroeg stadium met de fiscus te bespreken wat de omvang is van het boekenonderzoek en het doel. De fiscus is niet verplicht zich volledig te verantwoorden maar de praktijk leert dat overleg en het maken van afspraken vaak goed mogelijk zijn. Dan weet u waar u aan toe bent, houdt u het overzicht en kunt u vragen van de fiscus in het juiste perspectief plaatsen. Dan kunt u ook toetsen of de informatie die u gaat verzamelen en verstrekken wel relevant is. Het is zinvol ook tijdens het onderzoek in overleg te blijven over omvang en doel.

Derdenonderzoek fiscus

Als het onderzoek een derdenonderzoek betreft, dan komt de fiscus bij u informatie vragen over een andere belastingplichtige. In een dergelijke situatie gelden nog een aantal bijzondere spelregels. U hoeft namelijk alleen informatie te overhandigen omtrent die betreffende belastingplichtige. Verstrekt u ongevraagd toch informatie over andere belastingplichtigen, dan betreft dat mogelijk een schending van de privacywetgeving (AVG). Verder hoeft u uiteraard geen informatie te overhandigen over uw eigen belastingpositie. 

Bijstand door advocaat raadzaam

Hoewel een boekenonderzoek geen officiële procedure betreft, is het raadzaam u tijdens dit proces te laten bijstaan door een onafhankelijke gemachtigde, bijvoorbeeld een advocaat. Op de voorgrond of de achtergrond. De advocaat kan erop toezien dat de Belastingdienst de regels naleeft en kan interveniëren als de Belastingdienst de regels overtreedt of dreigt te overtreden. 

Verder staat de advocaat u bij met raad en daad. Moet alle gevraagde informatie wel worden verstrekt? Kan de fiscus zelf niet eenvoudig aan de gevraagde informatie komen? Ook kan de advocaat als contactpersoon met de fiscus fungeren. Op die manier verzorgt de advocaat de communicatie en bewaart de advocaat voor u het overzicht. Verder ziet de gemachtigde erop toe dat gemaakte afspraken met de fiscus worden nagekomen. 

Heeft u vragen of behoefte aan bijstand bij een boekenonderzoek, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk