logo beeldmerk

Fiscaliteit

Ik wil naar de belastingrechter, hoe doe ik dat?

De belastingrechter

Alvorens u beroep kunt instellen bij de belastingrechter, moet u als regel eerst bezwaar maken tegen het besluit waar u het niet mee eens bent. In de beroepsprocedure is het essentieel dat u de termijn voor het indienen van het beroepschrift scherp hebt. Overigens kunt u aanspraak maken op schade- en kostenvergoedingen in de beroepsprocedure.

Beroepsprocedure 

Als u het niet eens bent met een besluit van de Belastingdienst (aanslag, beschikking), is het in de meeste gevallen mogelijk in bezwaar en beroep te gaan. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u uw geschil voorleggen aan een onafhankelijke rechter. Dit doet u door beroep in te stellen. U stelt beroep in als u een beroepschrift bij de rechter indient.

Eisen beroepschrift 

De eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn vastgelegd in de wet. Een beroepschrift moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:

  • Naam en adres van de indiener van het beroepschrift;
  • Dagtekening van het beroepschrift;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • De gronden van het beroep. 

Voor zover mogelijk moet bij het beroepschrift een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden verstrekt. Dit betreft in de meeste gevallen de uitspraak op bezwaar.  

Termijn voor indienen beroepschrift

De rechtbank moet het beroepschrift tijdig ontvangen. Deze termijn bedraagt zes weken en start na de dagtekening van de brief van de Belastingdienst of de latere ontvangst daarvan. Dit betekent dat het beroepschrift binnen zes weken nadat uitspraak op bezwaar is gedaan door de rechtbank moet zijn ontvangen. Verzendt u uw beroepschrift per post? Dan moet de brief voor het einde van de termijn per post zijn bezorgd en binnen een week na de termijn van zes weken zijn ontvangen. Wij raden aan het beroepschrift aangetekend te verzenden. 

Motivering beroepschrift 

Het is van groot belang dat u het beroepschrift goed motiveert. Na lezing van het beroepschrift moet het de rechter duidelijk zijn waar het over gaat en wat u wilt bereiken. Een goede opbouw van het beroepschrift draagt daaraan bij. Onder meer de feiten en omstandigheden, het geschil, het standpunt van de Inspecteur, uw beschouwing en de conclusie moet u uiteenzetten. 

Op zoek naar een fiscaal advocaat?

De inhoud en opbouw van het beroepschrift zijn dus essentieel. Het kan daarom verstandig om dit over te laten aan een specialist op dit vlak. Heeft u hulp nodig bij de indiening en motivering van uw beroepschrift? Of heeft u vragen over de verdere procedure of wilt u de kans van slagen weten? Neem vrijblijvend contact met op met onze fiscaal advocaten. 

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk