logo beeldmerk

Invordering

Betalingsproblemen? Legt de fiscus beslag of stelt hij u aansprakelijk? Wij weten de weg.

Waarmee kunnen wij helpen?

Ik kan de Belastingdienst niet betalen, hoe los ik dat op?

De Belastingdienst kent diverse betalingsregelingen, zoals uitstel van betaling, betaling in termijnen en kwijtschelding. Als u geen regeling treft, kan de Belastingdienst maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op uw bezittingen, loon of uitkeringen of door uw faillissement aan te vragen. Vanwege het coronavirus zijn de mogelijkheden voor uitstel fors verruimd.

Lees meer over: ‘Ik kan de belastingdienst niet betalen, hoe los ik dat op?

De FIOD legt beslag, kan ik dat opheffen?

Het is mogelijk om het beslag gelegd door de FIOD aan te vechten bij de rechter. Of dit kans van slagen heeft hangt af van diverse factoren, waaronder uw positie in het strafproces, het type beslag en het soort in beslag genomen objecten. Wij kunnen voor u beoordelen wat in uw situatie de mogelijkheden zijn en de juiste procedure voeren.

Lees hier meer over: ‘De FIOD legt beslag, kan ik dat opheffen?

De fiscus legt beslag op mijn bezittingen, kan ik hier iets tegen doen?

Soms is dat, mits in goed overleg, mogelijk. Meestal wil de Belastingdienst dan wel andere zekerheden voor het opheffen van het beslag in de plaats hebben. Als u meent dat het beslag volledig onterecht is en de Belastingdienst wil niet meewerken, dan kunt u de rechter vragen het beslag op te heffen. De fiscus kan niet direct beslag leggen als de betalingstermijn is verstreken. U moet namelijk voldoende waarschuwingen hebben gehad en voldoende in de gelegenheid zijn gesteld alsnog te betalen.

Lees hier meer over: ‘De fiscus legt beslag op mijn bezittingen, kan ik hier iets tegen doen?

De fiscus vraagt mijn faillissement aan, kan ik dat voorkomen?

Het aanvragen van een faillissement is een bijzonder zwaar middel dat de fiscus niet zomaar mag inzetten. Als de Belastingdienst dat wel doet, kan het faillissement mogelijk afgewend worden. Zo kan het lonen om alle andere schuldeisers te betalen, zodat alleen de betaling aan de fiscus overblijft. Dan is een faillissement namelijk niet meer mogelijk. Ook als er nog voldoende betalingsmogelijkheden zijn of anderszins te vroeg is met een aanvraag, kan een faillissement voorkomen worden.

Lees hier meer over: ‘De fiscus vraagt mijn faillissement aan, kan ik dat voorkomen?‘.

Ik ben als bestuurder aansprakelijk gesteld voor schulden van de vennootschap, kan dat?

Ja, dat kan. Dat geldt in de praktijk met name voor de omzet- en loonbelasting. Voor de vennootschapsbelasting zijn de mogelijkheden voor de fiscus zeer beperkt. U kunt als bestuurder aansprakelijk gesteld worden als het niet betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Heeft de vennootschap geen melding van betalingsonmacht gedaan, dan wordt het onbehoorlijke bestuur verondersteld. Een tijdige melding van betalingsonmacht is daarom cruciaal.

Ik word aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van anderen, kan dat?

Ja, dat kan. Dat kan echter pas als de belastingschuldige zelf de schulden niet heeft betaald en de fiscus zich wel heeft ingespannen het bij de belastingschuldige te innen. De wet geeft de fiscus diverse mogelijkheden om anderen aansprakelijk te stellen. U kunt hierbij denken aan echtgenoten, firmanten, bestuurders en aannemers (voor schulden van onderaannemers).

Mijn vennootschap kan niet betalen, moet ik betalingsonmacht melden?

Het is niet verplicht. Als u de betalingsonmacht niet meldt, is de kans echter erg groot dat de bestuurders in privé aansprakelijk gesteld worden voor met name omzet- en loonbelastingschulden. Een tijdige melding van de betalingsonmacht is daarom cruciaal!

Lees hier meer over: ‘Mijn vennootschap kan niet betalen, moet ik betalingsonmacht melden?

Ik krijg dwangbevelen van de Belastingdienst, wat betekent dat?

Een dwangbevel volgt na een aanmaning en is de laatste stap tot maatregelen zoals beslaglegging. Als u een dwangbevel ontvangt is het dus vijf voor twaalf. Daarna heeft de Belastingdienst in wezen de handen vrij om de verschuldigde belasting te gaan incasseren. De kosten van een dwangbevel zijn bijzonder hoog. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Mocht de belastingschuld later verminderd worden, dan moeten deze kosten ook verminderd of vernietigd worden.

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.

Invordering

Stelt de ontvanger van de Belastingdienst u aansprakelijk voor de belastingschulden van uw vennootschap of een ander? Legt of dreigt de ontvanger met beslag op uw bezittingen? Of nog erger, vraagt de ontvanger het faillissement aan van uw vennootschap of van uzelf? Neem dan snel contact met ons op. Om de eerste nood te ledigen en verdere schade en kosten te voorkomen. Daarnaast is het van belang een lange termijnoplossing te realiseren. Er is meer mogelijk dan u denkt en wij helpen graag!

afbeelding

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk