Specialisten

Anneke Haasnoot

Advocaat-belastingkundige

Anneke studeerde in 2011 af met een master Fiscaal recht en een master Criminologie aan de Universiteit Utrecht. Zij is vervolgens werkzaam geweest bij PwC Belastingadviseurs in het segment familiebedrijven en vermogende particulieren met een focus op internationale structurering. Als onderdeel hiervan is zij vijf maanden werkzaam geweest op CuraƧao en Aruba. Daarnaast was zij betrokken bij de formeelrecht- en procespraktijk. Hiervoor heeft zij in 2014 de specialisatieopleiding Fiscale advocatuur aan de Universiteit Leiden (cum laude) voltooid. Sinds 2018 is zij werkzaam bij FT-advocaten te Amsterdam en staat zij belastingplichtigen en hun (belasting)adviseurs bij in alle soorten geschillen met de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Anneke staat bekend als grondig en gedreven. Perfectionistisch op de inhoud, maar altijd met aandacht voor de persoonlijke kant van de zaak.

Specialismen

 • Fiscale procedures (bezwaar en beroep)
 • Fiscaal boeterecht
 • Fiscaal strafrecht (FIOD-zaken)
 • Inkeer
 • Bijstand in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Formeel belastingrecht
 • Internationaal belastingrecht
 • Fiscale inlichtingenverplichtingen
 • Second opinions
 • Nederlands-Caribisch fiscaal procesrecht

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)
 • De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
 • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap (VvBw)
 • International Tax Specialist Group (ITSG)

Anneke is voorzitter van de Sectie Formeel belastingrecht en lid van de Commissie Beroepszaken van de NOB en geeft diverse cursussen in haar specialisaties.