Specialisten

Dick Barmentlo

Fiscaal advocaat

Dick Barmentlo is sinds 2015 partner bij FT-advocaten, na jarenlang te hebben gewerkt voor onder andere KPMG Meijburg & Co en EY. Het snijvlak tussen het formele en het materiele belastingrecht heeft zijn grootste belangstelling. Door de fiscale spelregels te doorgronden en scherpe discussies met de Belastingdienst en rechter te voeren, strijdt hij voor de juiste belastingheffing voor cliënten. Dick publiceert en doceert regelmatig over formeel belastingrecht.

Specialismen

 • Fiscale procedures (bezwaar en beroep)
 • Fiscaal boeterecht
 • Cassatie
 • Inkeer
 • Bijstand in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Second opinions
 • Horizontaal toezicht
 • Nederlands-Caribisch fiscaal procesrecht

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)
 • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Vereniging van Cassatiespecialisten Belastingkamer (VCSB)

Dick is lid van de Sectie Formeel Belastingrecht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en lid van de Commissie Beroepszaken van de NOB. Hij is tevens lid van de General Assembly van de Confédération Fiscale Européenne en lid van de Professional Affairs Committee.

Afbeelding voor Dick Barmentlo
De spelregels doorgronden en helder overbrengen.