Specialisten

Merijn van Leeuwen

Fiscaal advocaat

Merijn studeerde in 2012 af in Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft onder andere gewerkt als belastingadviseur voor een van de Big Four accountants- en belastingadvieskantoren. Daarna was hij werkzaam als senior juridisch medewerker in de belastingkamer van de Rechtbank Gelderland.

Merijn kenmerkt zich door eerst goed het speelveld af te bakenen, voordat hij de strijd met de overheid aangaat. Hij volhardt totdat voor zijn cliënt het optimale resultaat is bereikt en schuwt daarbij de confrontatie niet.

Specialismen

 • Fiscale procedures (bezwaar en beroep)
 • Boekenonderzoeken
 • Informatiebeschikkingsprocedures
 • Fiscaal boeterecht
 • Inkeerregeling
 • Bijstand in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Geschillen omtrent de fiscale woonplaats van natuurlijke en rechtspersonen
 • Fiscaal strafrecht (FIOD-zaken)
 • Witwassen
 • Valsheid in geschrifte

Voorts heeft Merijn zich toegelegd op zogenoemde Bibob-procedures (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Een negatieve integriteitsbeoordeling vindt vaak grondslag in (lopende) fiscaal boeterechtelijke en/of –strafrechtelijke procedures. Met zijn kennis van het fiscaal (boete)recht en het fiscaal strafrecht, ziet Merijn al gauw waar eventuele kansen liggen in uw Bibob-procedure.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)
 • Nederlandse Orde van Belastingsadviseurs (NOB)
 • Nederlandse vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

Naast zijn werkzaamheden bij FT-advocaten is Merijn annotator voor het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) en lid van de Commissie van Beroep bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Verder geeft Merijn met enige regelmaat lezingen en cursussen inzake formeel belastingrecht en treedt hij op als gastdocent.

 

 

Afbeelding voor Merijn van Leeuwen
Altijd op zoek naar de beste oplossing.