Nieuws

Aan de vooravond van een hete herfst?

Afbeelding voor Aan de vooravond van een hete herfst?
Delen

De zomer is in volle gang. Toch kan ik het niet nalaten vast met een scheef oog vast vooruit te kijken naar het najaar. Een periode waarin mogelijk het nodige staat te gebeuren. Zowel voor de fiscaal-juridische sector als voor ons kantoor …

Enkele ontwikkelingen

Om te beginnen het goede nieuws: als gevolg van de toenemende werkaanbod heeft Jaegers & Soons een nieuwe medewerker aangetrokken: Merijn van Leeuwen. Merijn heeft de nodige ervaring als belastingadviseur bij één van de Big Four accountants- en belastingadvieskantoren. De laatste jaren was hij senior juridisch medewerker in de belastingkamer van de Rechtbank Gelderland. Hij zal met name op ons kantoor in Nijmegen werkzaam zijn. Merijn heeft mij de afgelopen weken bijgestaan in de roemruchte tipgeverszaak, die nu in behandeling is bij het Hof in Bosch. Het najaar belooft voor die zaak spannend te worden omdat het Hof naar verwachting in oktober uitspraak zal doen. Wij hopen dat er nu eindelijk duidelijkheid komt over de vraag of de fiscus zich mag inlaten met tipgevers met gestolen informatie.

Onderbelicht

Ik wil in mijn blog kort stilstaan bij een uitspraak van De Hoge Raad op 10 februari van dit jaar (ECLI:NL:HR:2017:130). Ofschoon die zaak in vakliteratuur de nodige aandacht heeft gekregen, is een essentieel onderdeel ervan onderbelicht gebleven. Er is in het verleden al veel geschreven over zogeheten wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk materiaal. Het onderscheid is van belang omdat wilsafhankelijke informatie niet mag worden afgedwongen door de fiscus. Het verschil tussen beide categorieën is echter vaak onduidelijk. En juist op 10 februari heeft de Hoge Raad in duidelijke bewoordingen helder gemaakt dat in een uitgebreide vragenbrief van de fiscus, het overgrote deel van de vragen kon worden geschrapt. De Hoge Raad blijft vooralsnog van mening dat bankstukken moeten worden overlegd. Maar vragen over die informatie zoals bijvoorbeeld wat de herkomst is, wat de bestedingen van de gelden zijn geweest en zelfs of het vermogen in de aangifte stond, behoeven niet te worden beantwoord. Dat zijn verklaringen, die wilsafhankelijk zijn. Dat het in dit arrest ging om een demente vrouw, illustreert nog eens helder dat verklaren onafhankelijk van de wil, niet mogelijk is. Wat mij betreft een belangrijke stap voorwaarts in de rechtsbescherming.

Parlementaire commissie

Zojuist heeft parlementaire commissie naar aanleiding van de Panama-papers haar eindverslag gepresenteerd: papieren werkelijkheid. De commissie stelt vast dat belastingadviseurs en trustkantoren drukdoende zijn met allerlei belastingbesparende constructies, zonder in de geest van de wet te handelen. Waardoor op grote schaal belasting wordt ontgaan. Het is de commissie met name een doorn in het oog dat voor de negatieve effecten van de constructie, vervolgens niemand de verantwoordelijkheid draagt. Hoewel de commissie geen specifieke aanbevelingen doet, concludeert men dat de Tweede Kamer met deze kennis nu aan de slag kan in haar wetgevende taak. Mijn inschatting is dat dit nog meer maatregelen op kan gaan leveren, met name voor de belastingadviespraktijk. Het zou me daarom niets verbazen als de in Europees verband aangekondigde maatregel om belastingadviseur te verplichten belastingbesparende constructies te melden (mandatory disclosure) in Nederland in wetgeving zal worden omgezet. Dick Barmentlo en Merijn van Leeuwen gaan daar in deze nieuwsbrief op in.

Tot slot

De onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn in volle gang. Grote kans dat in het regeerakkoord ook het nodige wordt voorgesteld over de aanpak van belastingontwijking, naast de al eerder aangekondigde maatregelen als het UBO-register en de aanpak van het verschoningsrecht. Dan wordt het mogelijk nog een hete herfst.

Wij wensen u – toch – een mooie zomer!

Wilt u meer informatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.