Nieuws

Aanmaning vereist voor een vergrijpboete

Afbeelding voor Aanmaning vereist voor een vergrijpboete
Delen

De Hoge Raad heeft onlangs de vereisten voor het opleggen van vergrijpboetes nog eens aangescherpt (uitspraak). Zonder uitnodiging voor het doen van aangifte en zonder aanmaning moet de vergrijpboete van tafel.

Niet doen van de aangifte

Een boete voor het opzettelijk niet doen van een aangifte vereist volgens de Hoge Raad dat een belastingplichtige allereerst moet zijn uitgenodigd voor het doen van aangifte. Wanneer een belastingplichtige na de uitnodiging toch geen aangifte doet, moet hij een aanmaning krijgen. Dit aanmanen moet op de juiste wijze gebeuren.

De aanmaning moet naar het juiste adres worden gestuurd. Een aanmaning is niet op de juiste wijze verstuurd als deze verstuurd wordt naar een adres waarvan bekend is dat de belastingplichtige daar (tijdelijk) niet woonachtig is. Bijvoorbeeld vanwege een verblijf in de gevangenis, zoals in de deze zaak bij de Hoge Raad het geval was. 

De Hoge Raad beslist dat een belastingplichtige eerst op de juiste wijze moet zijn aangemaand voordat een vergrijpboete kan worden opgelegd. Dat de belastingplichtige op de hoogte is van zijn aangifteverplichting, is volgens de Hoge Raad niet voldoende voor een boete. Zelfs niet als de belastingplichtige opzettelijk de aangifte niet doet. 

Aansluiting bij de wet

De Hoge Raad stelt deze ‘administratieve eisen’, omdat de eis van aanmaning ook geldt voor verzuimboetes. Verzuimboetes vereisen geen opzet en zijn als ‘lichtere boetes’ te beschouwen. Het is dan niet meer dan logisch dat die vereisten ook gelden voor het opleggen van de zwaardere variant, vergrijpboetes. De eis van aanmaning geldt bovendien voor andere wettelijke bepalingen met mogelijke rechtsgevolgen, zoals die voor het doen van de vereiste aangifte. De jurisprudentie van de Hoge Raad is dan ook als consequent te beschouwen.

Les voor de praktijk

Het is belangrijk om alle bestanddelen en vereisten goed te toetsen wanneer een vergrijpboete is opgelegd. Op de Belastingdienst rust bij boetes immers altijd een (verzwaarde) bewijslast. De Hoge Raad is er scherp op dat aan alle vereisten is voldaan, want op het boeteregime is artikel 6 EVRM van toepassing. Dat artikel bepaalt dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. Als kantoor dat staat en gaat voor een ‘fair trial’ kunnen wij die lijn alleen maar onderschrijven

Heeft u een boete opgelegd gekregen en twijfelt u daaraan? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk