Nieuws

FD: ‘Belastingambtenaren hoeven naam tipgever niet te onthullen’

Afbeelding voor FD: ‘Belastingambtenaren hoeven naam tipgever niet te onthullen’
Delen

Advocaat-Generaal onderschrijft oordeel Hof Arnhem in tipgeverszaak. De advocaat-generaal heeft in de tipgeverszaak een tweetal nieuwe conclusies genomen.

Anders dan diverse koppen in de media en van het persbericht van de advocaat-generaal doen vermoeden, is de advocaat-generaal het op het meest essentiële punt eens met de beslissing van het Gerechtshof te Arnhem. Ook de advocaat-generaal vindt namelijk dat alle aanslagen in deze procedure vernietigd moeten blijven. Het Hof heeft alle aanslagen vernietigd, omdat de fiscus is blijven weigeren de naam van de tipgever te verstrekken. Die beslissing is volgens de advocaat-generaal juist.

Daarnaast herhaalt de advocaat-generaal dat het cassatieberoep bij de Hoge Raad van de belastingambtenaren die in de procedure als getuige zijn opgeroepen, niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Deze getuigen hebben tijdens de procedure bij het Hof eveneens geweigerd de naam van de tipgever te noemen. Niet-ontvankelijkheid leidt ertoe dat het beroep van de getuigen inhoudelijk niet behandeld kan worden door de Hoge Raad.

Desondanks behandelt de advocaat-generaal wel uitgebreid de vraag of de getuigen verplicht waren de identiteit van de tipgever te onthullen. Hij is het op dat punt niet eens met het Hof en komt tot de conclusie dat de getuigen wel een verschoningsrecht hebben en dus niet verplicht waren tot antwoorden. Het is echter een rechtsvraag die verder niet relevant is voor de procedure omdat de aanslagen al door het Hof zijn vernietigd en de aanslagen ook in de ogen van de advocaat-generaal vernietigd moeten blijven. Bovendien komt deze kwestie door de niet-ontvankelijkheid evenmin aan de orde in de zaak van de getuigen. De aandacht van de advocaat-generaal voor dit aspect van de zaak is daarom opvallend.

Lees ook de reactie in Taxence van advocaat Mark Hendriks.

Lees hier het artikel in Het Financieele Dagblad.