Nieuws

Belangwekkend arrest over trustvakje en omkering bewijslast

Afbeelding voor Belangwekkend arrest over trustvakje en omkering bewijslast
Delen

Recent heeft de Hoge Raad beslist dat het ten onrechte niet invullen van een vraag in de aangifte betekent dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Gelukkig is de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast versoepeld. Deze sanctie ziet nog alleen op alles in relatie tot de niet ingevulde vraag.

Het ‘trustvakje’ in de aangifte inkomstenbelasting

Vraag 37 in de aangifte inkomstenbelasting. In de volksmond ook wel het ‘trustvakje’ genoemd. Met deze vraag wordt in de aangifte gevraagd naar de eventuele betrokkenheid van een belastingplichtige bij een doelvermogen. Geregeld kwam in de rechtspraak de vraag voorbij wat het (ten onrechte?) niet aanvinken van dit vakje voor gevolgen moet hebben voor de betreffende belastingplichtige. In dit arrest ging het om het trustvakje, maar het arrest geldt evenzeer voor de overige (ja/nee-)vragen in de aangifte.

Niet beantwoorden leidt tot niet doen vereiste aangifte

De Hoge Raad heeft beslist dat het de Belastingdienst vrijstaat vragen als deze in de aangifte op te nemen om “op het spoor te komen van de gegevens die voor de belastingheffing van belang zouden kunnen zijn”. Het niet aankruisen van het vakje wanneer wel van toepassing, betekent volgens de Hoge Raad dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Het maakt daarbij niet uit dat de vraag niet direct betrekking heeft op de omvang van de verschuldigde belasting of dat de vragen betrekking hebben op gebeurtenissen buiten de periode van de aangifte. Wij zijn overigens van mening dat dit alles geen vrijbrief is voor de Belastingdienst om de aangifte uit te breiden met een oneindig aantal vragen, want dan verwordt de aangifte tot een ´fishing expedition´.

Sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast

Het ten onrechte niet of onjuist beantwoorden van vragen in de aangifte betekent dus dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Of hierbij sprake is van gemiste belasting (in relatieve of absolute zin) is hierbij niet relevant. Op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad moest daarop de bewijslast worden omgekeerd en verzwaard en wel voor de gehele aanslag. Op deze forse ´sanctie´ bestond al lange tijd veel kritiek.

Versoepeling van de omkering en verzwaring

De Hoge Raad versoepelt nu deze sanctie. Hij beslist dat de omkering en verzwaring van de bewijslast niet geldt wanneer het gevraagde buiten het tijdstip of periode van betreffende aangifte valt of wanneer het niet of onjuist beantwoorden van vragen van onvoldoende gewicht is om deze sanctie te rechtvaardigen. Verder treedt geen omkering en verzwaring op bij geschilpunten waarvoor de gevraagde informatie niet van belang is. Dat is een voor de praktijk zeer welkome ommezwaai van de Hoge Raad die de scherpe kantjes van de sanctie er behoorlijk afhaalt.

Heeft u vragen?

Wordt u geconfronteerd met vragen of een onderzoek van de Belastingdienst met betrekking tot uw aangifte inkomstenbelasting? Of heeft u een vraag in algemene zin over de trustvraag in de aangifte? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ft-advocaten.nl, te bellen naar +31 (0) 85 006 2222 of ons contactformulier in te vullen.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk