Nieuws

Belastingdienst moet zoeken in alle ‘zwarte lijsten’

Afbeelding voor Belastingdienst moet zoeken in alle ‘zwarte lijsten’
Delen

In een recente zaak van ons kantoor heeft rechtbank Den Haag de Belastingdienst een tik op de vingers gegeven. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de Belastingdienst naar aanleiding van een op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gestoeld inzageverzoek onderzoek dient te doen of iemand is opgenomen in de door de fiscus gehanteerde systemen. Dit geldt voor de Fraude Signalering Voorziening (de ‘zwarte lijst’), maar óók voor alle met de FSV vergelijkbare systemen en applicaties die de Belastingdienst gebruikt.

Inzageverzoek

In de loop van 2020 heeft onze cliënt, die in 2001 naar het buitenland is geëmigreerd, een verzoek om inzage in zijn persoonsgegevens bij de Belastingdienst ingediend. Kort gezegd wilde hij weten of zijn naam voorkomt op de FSV en in andere systemen en applicaties die met deze zwarte lijst vergelijkbaar zijn. De Belastingdienst reageert op het inzageverzoek met de stelling dat de naam van belanghebbende niet in de FSV-applicatie voorkomt. Ter zake van het inzageverzoek in de overige systemen, volstaat de fiscus met een algemene verwijzing naar “Mijn Belastingdienst” en “Mijn Toeslagen”.

Oordeel rechtbank

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de Belastingdienst moet onderzoeken of iemand is opgenomen in door de Belastingdienst gebruikte systemen of applicaties. De fiscus kan hierbij niet volstaan met een simpele en verder ongemotiveerde verwijzing naar “Mijn Belastingdienst” en “Mijn Toeslagen”. Het gegeven dat iemands naam in een systeem of applicatie van de Belastingdienst voorkomt, is onder omstandigheden aan te merken als een persoonsgegeven. In dit kader kan het opnemen van de naam van cliënt op een lijst namelijk een waardering van zijn eigenschappen of gedragingen betekenen. De Belastingdienst moet hier helderheid over geven. Het argument van de fiscus dat het zoeken in deze systemen een onevenredige inspanning vraagt van de Belastingdienst, gaat niet op. De rechtbank sommeert de Belastingdienst om binnen drie maanden opnieuw te beslissen op het AVG-verzoek.

Het recht op inzage is hiermee gewaarborgd

Al met al een mooie uitspraak, waarbij eens te meer duidelijk is gemaakt dat de Belastingdienst zich er ten aanzien van een inzageverzoek niet te eenvoudig en simpel vanaf mag maken. Dat is natuurlijk terecht. De fiscus mag gegevens van belastingbetalers bewaren en verwerken, maar het is dan ook niet meer dan rechtvaardig dat degene van wie deze gegevens worden bewaard, inzage verkrijgt in deze gegevens.

Heeft u het vermoeden dat u op de zwarte lijst staat? En heeft u behoefte aan bijstand in dit kader? Neemt dan gerust contact met ons op. Dat kan via 085-006 2222 of info@ft-advocaten.nl.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk