Nieuws

Belastingdienst start invordering coronaschulden en nieuwe verplichtingen

Afbeelding voor Belastingdienst start invordering coronaschulden en nieuwe verplichtingen
Delen

Het coronavirus is inmiddels tot een normale verkoudheid gedecimeerd en de coronamaatregelen en -tegemoetkomingen zijn tot een einde gekomen. Dat heeft de Belastingdienst doen besluiten actief werk te maken van de invordering van openstaande belastingschulden die tijdens of na de coronacrisis zijn ontstaan. Wij helpen meerdere ondernemers die hierdoor in de problemen raken.

Coronaschulden

Als iemand gebruik heeft gemaakt van het bijzondere uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, komt deze in aanmerking voor een bijzondere betalingsregeling. Deze regeling houdt in dat men van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd krijgt om de belastingschuld af te betalen. In dat geval moet de belastingschuldige elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst betalen, inclusief invorderingsrente. Het is mogelijk om eenmalige, grotere bedragen af te lossen en zodoende het maandbedrag te verlagen of de aflossingsperiode te verkorten.

Betalingsproblemen coronaschulden

Lukt het tijdelijk niet om de termijnbedragen geheel te betalen? Dan kan men onder voorwaarden verzoeken om een betaalpauze en aanvullend een verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Ook is het mogelijk per kwartaal te betalen. Zie voor meer informatie de internetsite van de Belastingdienst.

Nieuwe verplichtingen

Daarnaast start de Belastingdienst actief de invordering van belastingschulden die na de coronacrisis zijn ontstaan. Het gaat dan om belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 april 2022. Bij voorlopige aanslagen voor 2022 is de uiterste datum van betaling van de eerste termijn daarbij beslissend.

Betalingsproblemen nieuwe verplichtingen

Als de aanslag een uiterste betaaldatum vóór 1 oktober 2022 heeft, is het mogelijk nog een betalingsregeling te krijgen. Heeft de aanslag een uiterste betaaldatum van 1 oktober 2022 of later, dan is een betalingsregeling alleen in bijzondere gevallen mogelijk. Wat deze bijzondere gevallen zijn, is in de praktijk niet duidelijk. Zie voor meer informatie de internetsite van de Belastingdienst.

Ondernemers in de problemen / bestuurdersaansprakelijkheid

Wij staan inmiddels meerdere ondernemers bij die nu in de problemen komen. In die gevallen helpen wij om samen met de ontvanger te komen tot (bijzondere) betalingsregelingen en zo dwangmaatregelen als beslag en faillissement te voorkomen. Ook denken wij mee bij de beslissing of en hoe verder te gaan met de onderneming, zo nodig in overleg met insolventiespecialisten. Daarbij hebben we ook aandacht voor en taxeren wij bijkomende risico’s zoals aansprakelijkheden voor de bestuurder.

Komt u of uw klant in de problemen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen voor een vrijblijvende kennismaking.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk