Nieuws

Belastingdienst werkt met zwarte lijsten, vraag inzage!

Afbeelding voor Belastingdienst werkt met zwarte lijsten, vraag inzage!
Delen

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de Belastingdienst werkt met zwarte lijsten. Dat bevestigt al lang bestaande vermoedens. Waarschijnlijk worden er nog meer lijsten bekend. Belastingplichtigen hebben recht op inzage in hun gegevens, benut die kans. 

Zwarte lijst

Naar aanleiding van onderzoek verricht door RTL Nieuws en Trouw is eind februari 2020 in de media naar buiten gekomen dat de Belastingdienst jarenlang gebruik heeft gemaakt van een zogenaamd Fraude Signalering Voorziening, in de volksmond ook wel “zwarte lijst” genoemd. Belastingplichtigen die op de zwarte lijst terechtkwamen, werden direct bestempeld en behandeld als mogelijke fraudeur. Tevens werd de op de zwarte lijst opgenomen informatie gebruikt voor risicoselectie en –profilering. De ontstane situatie leidde zowel tot Kamervragen, als tot een onderzoek uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

De staatssecretarissen van Financiën hebben op 28 april 2020 per brief gereageerd op de ontstane onrust. In deze brief benadrukken de staatssecretarissen dat belastingplichtigen die vermoeden dat zij zijn opgenomen op een zwarte lijst, een beroep kunnen doen op hun rechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met een beroep op de AVG heeft iedere belastingplichtige recht op inzage in alle gegevens die door de Belastingdienst zijn verwerkt. Mocht uw naam of die van een relatie terechtgekomen zijn op een zwarte lijst, dan moet de Belastingdienst dus inzage geven.

Zijn er vermoedens van plaatsing op een lijst?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Het kan ook gaan om andere lijsten binnen de Belastingdienst waarvan het bestaan nu wordt onderzocht. Wij kunnen u verder helpen indien u het vermoeden heeft dat uw naam of die van een relatie terecht is gekomen op een (zwarte) lijst van de Belastingdienst. Wij zullen dan zorgen voor inzage in de gegevens en de benodigde vervolgstappen zetten wanneer nodig.

Wilt u weten of u op een zwarte lijst staat? FT-advocaten helpt!

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk