Nieuws

Box 3-arrest een steun in de rug voor de zwartspaarder

Afbeelding voor Box 3-arrest een steun in de rug voor de zwartspaarder
Delen

In december vorig jaar oordeelde de Hoge Raad in het zogeheten Kerst-arrest dat de heffing in box 3 in strijd is met Europees recht. Ten onrechte werden belastingplichtigen aangeslagen voor rendementen die zij nooit hadden behaald. Een (waarschijnlijk) onbedoeld effect van het schrappen van die box 3-heffing door de Hoge Raad is dat degene die de afgelopen jaar zijn vermogen heeft verzwegen voor de fiscus – de zwartspaarder – juist optimaal daarvan profiteert. Want als er geen (extra) belasting betaald hoeft te worden is er wettelijk ook geen grond voor een boete. In het Financieel Dagblad van 23 november 2022 licht Mark Hendriks dat verder toe.

Het artikel in het Financieel Dagblad heeft inmiddels tot de eerste politieke reacties geleid. Na enige opwinding in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd hij voornemens is om een onderzoek te starten naar de herziening van het boeterecht (Kamerstukken II 2020/21, 31066, 851, p. 6). Daarbij wil hij bezien welke mogelijkheden er voor de toekomst zijn om de koppeling tussen de hoogte van een vergrijpboete en het te betalen bedrag van een belastingaanslag, los te laten. Natuurlijk zullen wij deze ontwikkeling nauwgezet volgen. Een nieuw boetestelsel dat met terugwerkende wordt ingevoerd, verwachten wij niet. Dat komt direct in strijd met het legaliteitsbeginsel zoals ook vastgelegd in diverse internationale verdragen.

Als u vragen heeft of te maken heeft met een situatie als deze, schroom dan niet vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk