Nieuws

Burger heeft recht op uitgebreide inzage persoonsgegevens

Afbeelding voor Burger heeft recht op uitgebreide inzage persoonsgegevens
Delen

Zoekslag in meerdere systemen

De Belastingdienst heeft bevestigd dat de gegevens van onze cliënt inderdaad voorkomen in de FSV-lijst. Van begin af aan hebben we verzocht om inzage in andere met de FSV vergelijkbare systemen van de Belastingdienst. De Belastingdienst is echter van mening dat het verzoek te beperkt is geformuleerd, waardoor niet is gezocht in andere systemen. Ten onrechte, heeft de rechtbank geoordeeld. Naar de mening van de rechtbank is het verzoek van onze cliënt voldoende algemeen geformuleerd, waardoor een zoekslag moet worden gemaakt in de verschillende systemen van de Belastingdienst. Van de Belastingdienst mag in dat geval verwacht worden dat hij in ieder geval probeert te achterhalen of in applicaties en andere systemen gegevens zijn verwerkt. Door deze zoekslag niet uit te voeren heeft de Belastingdienst niet volledig beslist op het AVG-verzoek.

Inzage in besluitvorming en profiling

Vanwege de diverse boekenonderzoeken die bij onze cliënt hebben plaatsgevonden, wilde hij logischerwijs ook de toezegging dat zijn gegevens niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Vreemd genoeg zag de Belastingdienst hier geen noodzaak toe. Feit dat de gegevens van onze cliënt voorkomen in de FSV maakt volgens de rechtbank dat hij recht heeft op inzage over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Hierover dient de Belastingdienst dan ook duidelijkheid te verschaffen.

Transparantie gevraagd

Een goede uitspraak voor onze cliënt en werk aan de winkel voor de Belastingdienst. Deze moet namelijk een nieuw besluit nemen op het AVG-verzoek. De terughoudendheid waarmee een dergelijk verzoek om inzage wordt behandeld is verontrustend. De Belastingdienst zou volgens ons juist moeten streven naar optimale transparantie, juist als de gegevens van belastingplichtigen voorkomen op een zogenaamde fraudelijst van de Belastingdienst.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk