Nieuws

“Getuigen in tipgeversaffaire volgens A-G in cassatie niet-ontvankelijk”

Afbeelding voor “Getuigen in tipgeversaffaire volgens A-G in cassatie niet-ontvankelijk”
Delen

Aandacht voor uitspraak tipgeverszaak in NRC, Financiële Telegraaf en Fiscaal up to Date.

In de tipgeverszaak heeft A-G IJzerman op 29-4-2015 een conclusie genomen naar aanleiding van het cassatieberoep dat is ingesteld door twee belastingambtenaren. Zij waren als getuigen opgeroepen bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en deden een beroep op een vermeend verschoningsrecht. Aangezien het Hof dat niet accepteerde, gingen de ambtenaren in cassatie tegen het proces-verbaal van de zitting.

De A-G concludeert en adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep niet-ontvankelijk te verklaren. Ten eerste omdat geen beroep is ingesteld tegen een einduitspraak, maar tegen een tussenbeslissing. Ten tweede omdat de belastingambtenaren geen belanghebbenden zijn en dus niet bevoegd zijn om cassatie in te stellen. Naar aanleiding hiervan zal de Hoge Raad arrest wijzen.