Nieuws

De Hoge Raad grijpt in en schiet spaarders in box 3 te hulp

Afbeelding voor De Hoge Raad grijpt in en schiet spaarders in box 3 te hulp
Delen

Al eerder was de Hoge Raad kritisch over box 3 maar liet het herstel aan de wetgever. Vanaf belastingjaar 2017 geldt echter dat in sommige situaties alleen het werkelijk rendement mag worden belast.

Fictief rendement van 4% versus vermogensmix

Voorheen werd de belasting in box 3 geheven over een fictief rendement over het vermogen van 4%. De Hoge Raad heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over deze wijze van heffing, maar liet het aan de wetgever om het regime te wijzigen. Vanaf 2017 is de wet gewijzigd en wordt belasting geheven via de zogenoemde vermogensmix. 

Afhankelijk van de omvang van het vermogen wordt verondersteld dat een deel van het vermogen wordt gespaard en met een deel van het vermogen wordt belegd. Deze gefingeerde verdeling houdt echter geen rekening met de werkelijke keuze van de belastingplichtige of het werkelijk genoten rendement. Het kan zijn dat iemand alleen maar spaart met een zeer laag rendement.

Oordeel Hoge Raad vermogensmix

De Hoge Raad heeft over de vermogensmix nu geoordeeld dat het de vrije beschikkingsmacht inperkt doordat het een verhoudingsgewijs zware financiële last verbindt aan de keuze om niet over te gaan tot het risicovol beleggen van vermogen. Daarnaast oordeelt hij dat de regeling discriminerend is omdat een belegger met pech zwaarder wordt belast dan de belegger die een hoog rendement heeft behaald.

De Hoge Raad komt vervolgens tot de slotsom dat het belang om deze regeling voort te zetten niet opweegt tegen het belang van belastingplichtigen.

Alleen heffing over werkelijk rendement

De Hoge Raad verklaart de vermogensmix niet onverbindend maar biedt rechtsbescherming door rechtsherstel gerichte compensatie toe te passen. Dit betekent dat als het werkelijke rendement lager is dan het fictief rendement de inspecteur slechts belasting mag heffen over het werkelijke rendement.

Advies nodig over de vermogensmix?

Is uw werkelijke rendement ook lager dan het gefingeerde rendement? Meent u dat uw aanslag op een lager bedrag dient te worden vastgesteld? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ft-advocaten.nl, te bellen naar +31 (0) 85 006 2222 of ons contactformulier in te vullen.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk