Nieuws

De inkeerregeling is nog springlevend

Afbeelding voor De inkeerregeling is nog springlevend
Delen

In verschillende media is geschreven dat steeds minder mensen met verzwegen vermogen overgaan tot een inkeer bij de Belastingdienst. Wij vrezen dat de gemiddelde burger denkt dat de inkeerregeling is afgeschaft. Dat is zeker niet het geval en dit is ook bevestigd door de Staatssecretaris. Inkeren blijft gewoon mogelijk voor verzwegen vermogen dat in de aangiften 2017 of oudere jaren had moeten staan. En ook voor box 2.

Inkeren kan nog steeds, ook voor recente jaren

De inkeerregeling houdt in dat iedere belastingplichtige met verzwegen vermogen zich alsnog kan melden bij de Belastingdienst. Voor zover het gaat om een verbetering van aangiften voor 2017 en eerdere jaren, kan gewoon gebruik gemaakt worden van de ‘oude’ inkeerregeling. Voor de verbetering van onjuiste aangiften voor 2018 en verder geldt dat de inkeer als een strafverminderende omstandigheid wordt aangemerkt. Als we de uitlatingen van de Belastingdienst moeten geloven zal ook onder het nieuwe regime geen strafvervolging worden ingezet voor belastingfraude of witwassen. De Belastingdienst zal de melding zelf afdoen door middel van belastingheffing in combinatie met een boete. Tot slot is het inkeerregime voor box 2 ongewijzigd gebleven.

Minder meldingen

Op basis van cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Belastingdienst blijkt dat tot op heden voor het jaar 2018 ongeveer 508 zwartspaarders zich hebben gemeld bij de Belastingdienst, terwijl in de voorgaande jaren het ging om ongeveer duizend meldingen. Dit is precies de trend die wij in eerdere publicaties hebben voorspeld, namelijk dat steeds meer mensen ervoor zullen kiezen om in de illegaliteit te blijven met het verzwegen vermogen. In plaats van de burger te stimuleren zich vrijwillig te melden, heeft de overheid ervoor gekozen om nu harder in te zetten op handhaving en repressief optreden. Dit vinden wij geen verstandige keuze, maar het is niet anders.

Hoge Raad schept duidelijkheid over legaliteitsbeginsel

Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het legaliteitsbeginsel in relatie tot verzwegen vermogen dat niet was opgenomen in de aangiften voor de jaren 2009 en eerder. De Belastingdienst wilde voor deze jaren boetes opleggen, terwijl de inkeerder zich op het standpunt stelde dat hij boetevrij kon inkeren zoals de wet voor de betreffende jaren bepaalde. De Hoge Raad is echter van oordeel dat het moment van inkeren beslissend is en de Belastingdienst daarom boetes kan opleggen volgens het op het moment van inkeer geldende ‘inkeertarief’. Wij betwijfelen of het oordeel verenigbaar is met Europees recht, maar het is de vraag of iemand bereid is deze kwestie voor te leggen aan het Europese Hof voor de rechten van de mens.

Inkeer kan nog altijd lonen

Dit neemt niet weg dat in de praktijk nog voldoende ruimte aanwezig is om een boete te matigen vanwege strafverminderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het meewerken met het onderzoek of betalingsonmacht. Er zijn dus nog altijd volop mogelijkheden. Het belangrijkste in de praktijk is vooral dat men door een inkeer strafvervolging voorkomt. Wij kunnen met onze expertise op dit terrein u bijstaan gedurende de inkeermelding en ervoor zorgen dat uw rechten worden geëerbiedigd. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.