Nieuws

De nieuwe Wob

Afbeelding voor De nieuwe Wob
Delen

De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) is in 1991 in werking getreden. Iedereen kan op basis van deze wet informatie vragen over (interne) beslissingen van de gemeentelijke, provinciale of de landelijke overheid. Dat kan zeer interessant zijn en het heeft geleid tot meer transparantie. De laatste jaren is er ook misbruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wob biedt. Daarom is een aanpassing van de Wob voorgesteld om dit misbruik tegen te gaan. Bij het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat de aanpassing per 1 oktober 2016 in werking treedt.

Lees het artikel over de nieuwe Wob dat Dick Barmentlo en Ruud Ruijters schreven voor het vakblad Loonzaken.