Nieuws

Een nieuwe lente en een nieuw geluid

Afbeelding voor Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Delen

Zo begint het beroemde gedicht Mei van Herman Gorter. En hoewel het nog geen mei is op het moment dat u deze nieuwsbrief leest, is er voldoende aanleiding om zo te beginnen. 

Team Verhuld Vermogen

De Belastingdienst heeft namelijk een hernieuwd geluid: sinds enige tijd is het team Verhuld Vermogen actief. Dit is een groep gespecialiseerde groep Belastingdienstmedewerkers die door middel van een geïntegreerde aanpak en data-analyse probeert zwart geld op te sporen. In het team zijn niet alleen fiscalisten werkzaam, maar onder andere ook systeemanalisten. Zij zullen door analyse van ontvangen informatie proberen verhuld vermogen te ontdekken.

Common Reporting Standard

Die informatie komt tegenwoordig ook uit het buitenland. Wij merken in de praktijk dat de Belastingdienst vragen stelt naar aanleiding van informatie die verkregen is uit de zogenoemde Common Reporting Standard. De CRS is de nieuwe wereldwijde standaard voor automatische gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten onderling.

Staatsecretaris Snel heeft grote verwachtingen van het team Verhuld Vermogen. Hij is van mening dat het team een preventieve werking heeft en bijdraagt aan de verbetering van de compliance. Ongetwijfeld zullen in de toekomst ten gevolge van deze aanpak meer onderzoeken door de Belastingdienst worden opgestart.

Nieuwe collega: Fleur Kossen

Ook voor FT-advocaten is er een nieuw geluid! Wij verwelkomen mr. Fleur Kossen als onze nieuwe collega. Fleur zal als advocaat werkzaam zijn in de fiscale procespraktijk. Ze is verder verbonden aan de Radboud Universiteit. Een mooie combinatie van praktijk en wetenschap.

Vieren van de successen

Onder het motto ‘successen moeten gevierd worden’, komen in deze nieuwsbrief twee door ons gewonnen procedures aan de orde. Mark Hendriks schrijft over zijn zaak waarin de rechter het Openbaar Ministerie op de vingers tikt om een inval bij een trustkantoor in Nijmegen, omdat het zijn strafrechtelijke bevoegdheden heeft misbruikt. Jits Berns besteedt aandacht aan zijn fiscale procedure waarin de inspecteur winstneming wilde uitstellen zodat verliezen niet verrekend kunnen worden; de belastingrechter wilde daar niet aan.

Anneke Haasnoot en ik kijken over de Nederlandse grenzen en besteden aandacht aan een Curaçaose strafzaak waarin het standpunt van de belastingplichtige fiscaal pleitbaar werd geacht. Hij kon daardoor niet vervolgd worden.

Ik wens u veel leesplezier! Vragen of opmerkingen ontvangen wij graag.

Dick Barmentlo