Nieuws

Een verzoek tot ambtshalve vermindering van box 3 loont!

Afbeelding voor Een verzoek tot ambtshalve vermindering van box 3 loont!
Delen

Het kan u niet zijn ontgaan dat de Hoge Raad op 24 december 2021 heeft besloten dat vanaf het jaar 2017 alleen het werkelijke rendement in box 3 mag worden belast.

Massaal bezwaarprocedure tegen rendement box 3

Jarenlang is in de inkomstenbelasting voor box 3 belasting geheven volgens het uitgangspunt van een fictief rendement op het vermogen. Doordat steeds meer belastingplichtigen hiertegen in bezwaar kwamen, is een zogenoemde massaal bezwaarprocedure gestart.

Een massaal bezwaarprocedure houdt in dat iedere belastingplichtige bezwaar kan indienen, zonder te procederen. Slechts een enkele zaak wordt uitgeprocedeerd en de uitkomst in die zaak is vervolgens van toepassing op alle andere aangemelde zaken. De Hoge Raad heeft nu dus besloten dat heffing op basis van een fictief rendement niet meer is toegestaan. Die uitkomst geldt voor alle zaken waarin bezwaar is gemaakt.

Nog geen toezegging Staatssecretaris Van Rij

De staatssecretaris heeft toegezegd te onderzoeken in hoeverre belastingplichtigen die géén bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslag, toch kunnen worden gecompenseerd. Dit is echter nog geen toezegging dat ook daadwerkelijk compensatie zal worden geboden. Afgewacht moet worden of het tot zo’n (politieke) toezegging komt.

Ondanks termijnoverschrijding toch rechtsherstel

Onlangs verscheen een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. De rechtbank heeft in zijn uitspraak direct het arrest van de Hoge Raad toegepast. De rechtbank oordeelde dat slechts het werkelijke rendement in box 3 mag worden belast.

Interessant detail in deze zaak is dat het bezwaar tegen de aanslag wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard. Via een verzoek tot ambtshalve vermindering is de zaak uiteindelijk toch tot de rechter gekomen, met gunstige afloop. Een verzoek om ambtshalve vermindering kan dus zeker lonen!

Ambtshalve verzoek indienen ter behoud van rechten

Heeft u zich niet ingeschreven voor de massaal bezwaarprocedure, stel dan vooral uw rechten veilig door een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Een verzoek tot ambtshalve vermindering moet zijn ingediend binnen vijf jaar na het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft. Voor 2017 verstrijkt de termijn dus dit jaar, op 31 december 2022.

Heeft u hulp nodig bij de indiening van uw ambtshalve verzoek? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ft-advocaten.nl, te bellen naar +31 (0) 85 006 2222 of ons contactformulier in te vullen.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk