Nieuws

Financiën doet aangifte tegen de Belastingdienst

Afbeelding voor Financiën doet aangifte tegen de Belastingdienst
Delen

19 mei 2020 is een memorabele dag. Het is de dag waarop de staatssecretarissen van Financiën bij het OM aangifte hebben gedaan tegen de Belastingdienst. De gifbeker moet helemaal leeg, en terecht. Het biedt slachtoffers kansen. 

Het eerste verkennend onderzoek dat nu door advocaat Biemond is verricht en het komende strafrechtelijke onderzoek onder leiding van de Officier van Justitie, gaat veel informatie opleveren over mogelijke misdrijven gepleegd door ambtenaren van de Belastingdienst/Toeslagen. Dat maakt het voor slachtoffers en andere belanghebbenden straks makkelijker de rechter om strafrechtelijke vervolging van ambtenaren te vragen (procedure op de voet van art. 12 Sv). De Officier van Justitie zal in zo’n procedure zijn onderzoeksresultaten namelijk moeten delen met de rechter.

Dit is een eerste stap. Momenteel lopen er ook onderzoeken naar wanpraktijken en verboden fraudelijsten bij de Belastingdienst zelf. Het is niet uit te sluiten dat wat bij Toeslagen gebeurt, overslaat naar de Belastingdienst. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. Heeft u het vermoeden dat u op de fraudelijst staat? U kunt inzage in uw dossier bij de Belastingdienst vragen. Wij zijn u daarbij graag behulpzaam.