Nieuws

Fiscus moet rente vergoeden bij teruggave in box 3 na kerstarrest

Afbeelding voor Fiscus moet rente vergoeden bij teruggave in box 3 na kerstarrest
Delen

Bij vermindering van een aanslag na bezwaar of beroep, bestaat er op grond van de wet geen recht op rentecompensatie. Dit is anders wanneer de teruggaaf wordt verleend naar aanleiding van het kerstarrest, zo is A-G Pauwels van mening

De procedure bij de rechter

In een zaak bij gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ging een belastingplichtige in beroep tegen de heffing in box 3 voor 2017 en 2018. Voor het Hof is uiteindelijk in geschil of er voor deze jaren recht bestaat op een rentevergoeding vanwege de teruggave van belasting in box 3 als gevolg van het kerstarrest. Het Hof overweegt dat er geen recht op een rentevergoeding bestond op grond van een nationale regeling. Onder verwijzing naar artikel 41 EVRM en het Darby-arrest van het EHRM komt hij echter tot het oordeel dat belastingplichtige recht heeft op een vergoeding met toepassing van het belastingrentepercentage.

Conclusie A-G

A-G Pauwels onderschrijft die uitkomst, al is het op andere gronden. Volgens de A-G moet de basis hiervoor niet in artikel 41 EVRM worden gevonden, maar in artikel 8:73 Awb. Bovendien is de A-G van mening dat de wettelijke rente moet worden vergoed in plaats van een rente die gelijk is aan de belastingrente.

Praktijk

Hoewel het Hof en de A-G van mening verschillen over de grond voor het toekennen van de rentevergoeding, blijft de uitkomst van de conclusie helder: bij verminderingen van aanslagen op grond van box 3 na het kerstarrest moet de fiscus rente vergoeden. Het is zeer de vraag of de Belastingdienst de rentevergoeding uit eigen beweging zal vergoeden. Het is daarom van belang om zelf aan de bel te trekken als u een vergelijkbare zaak heeft. Heeft u daarbij behoefte aan bijstand neemt u dan vooral contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk