Nieuws

Hof twijfelt aan integriteit van fiscus in onderzoek naar woonplaats

Afbeelding voor Hof twijfelt aan integriteit van fiscus in onderzoek naar woonplaats
Delen

Vandaag heeft Hof Arnhem-Leeuwarden in een van onze dossiers een uitspraak van de geheimhoudingskamer gepubliceerd. Het goede nieuws is dat het Hof onze cliënt vrijwel geheel in het gelijk stelt en beslist dat de Belastingdienst informatie van en over tipgevers ongeschoond moet inbrengen. De uitspraak heeft ons echter geschokt vanwege een aantal verontrustende conclusies van het Hof:

  • Ondanks de verzoeken van cliënt én de rechter blijft de inspecteur weigeren om alle stukken in te brengen.
  • De inspecteur geeft cliënt en de rechter onvolledige informatie over anonieme tipgevers en verzwijgt een deel van de door tipgevers verstrekte informatie.
  • Het Hof verwerpt alle argumenten om de tips en de correspondentie met de tipgevers – die anonimiteit zou zijn beloofd – geschoond te mogen inbrengen.
  • Het Hof heeft ernstige bedenkingen bij de vraag of door alle medewerkers van de Belastingdienst de voorschriften uit de Gedragscode Integriteit Rijk zijn nageleefd.
  • Het geheim- en achterhouden van informatie door de inspecteur belemmert het Hof in zijn onderzoek.

Twee eerdere kamers missen deze conclusies

Wat minstens zo verontrust is dat twee eerdere geheimhoudingskamers van rechtbank en Hof, de inspecteur nog volledig in het gelijk hebben gesteld en deze conclusies volledig gemist hebben. Welk dossier hebben zij gelezen? De eerste geheimhoudingskamer van het Hof had kennelijk geen volledig dossier, dat verklaart misschien het een en ander. Maar het is verontrustend dat twee geheimhoudingskamers zoveel signalen op grond van dezelfde feiten en omstandigheden hebben gemist. Feiten en omstandigheden die cliënt niet bekend waren en niet bekend konden zijn vanwege het geheime karakter.

Faalt het systeem?

Deze blindheid van de belastingplichtige en bijgevolg het ontbreken van inhoudelijk tegenwicht van de verdediging, maken de rol van de rechter nog belangrijker in procedures als deze. Die rol is in de eerdere kamers bepaald niet goed uit de verf gekomen. Als de verdediging niet bijzonder vasthoudend was geweest en de eerste geheimhoudingskamer van het Hof niet een incompleet dossier had gehad, hadden onze cliënt én de volledige buitenwereld mogelijk blind moeten blijven. Blind voor onrechtmatig en onzorgvuldig handelen van de Belastingdienst. Het hoeft weinig betoog dat dit een groot verschil zou maken voor het vervolg van de zaak. En dat het maatschappelijk ongewenst is dat een Belastingdienst via een geheimhoudingsprocedure dit soort zaken onder de pet kan houden.

Tussentijds klagen bij de Hoge Raad haalt helaas weinig uit. Het cassatieberoep van cliënt tegen de eerste beslissing van de geheimhoudingskamer van het Hof in deze zaak is niet-ontvankelijk verklaard vanwege het ontbreken van een rechtsingang tegen tussenbeslissingen.

Twijfels aan het integere handelen van de Belastingdienst

Het Hof citeert in zijn uitspraak de Gedragscode Integriteit Rijk en schrijft onder meer:

“Belangenverstrengeling treedt op als je zelf direct of indirect belanghebbende of partij bent bij een beslissing waar je als ambtenaar invloed op hebt. Dit kan ook het geval zijn als niet jijzelf, maar jouw partner, een vriend of kennis belang heeft hij die beslissing. Je kunt ook onder druk gezet worden of verleid worden door anderen om in jouw werk hun belangen te dienen. Belangenverstrengeling, of zelfs de schijn ervan, moet je zien te voorkomen. (…) Als ambtenaar ben je in je werk betrouwbaar, onafhankelijk en onpartijdig (…) en [je] houdt professionele afstand. (…)”

Dat het Hof twijfels heeft over de naleving van deze code is zorgelijk en beangstigend. Vanwege het geheime karakter van de stukken blijft het gissen wat hier nu precies is gebeurd, maar op voorhand klinkt het fout en onrechtmatig. Als de Belastingdienst niet met een goed verhaal komt zien wij ons genoodzaakt om alle mogelijke middelen in te zetten om de feiten en de waarheid boven water te krijgen. Wij kunnen niet toestaan dat onze cliënt blind moet blijven. Dat botst met iedere vorm van een eerlijk proces. Een eerlijk proces zoals ook de Grondwet tegenwoordig iedere burger garandeert.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk