Nieuws

Meldplicht van belastingstructuren, donkere wolken boven belastingadviespraktijk

Afbeelding voor Meldplicht van belastingstructuren, donkere wolken boven belastingadviespraktijk
Delen

Als het aan de Europese Commissie ligt, worden in de toekomst alle grensoverschrijdende belastingconstructies gemeld en opgeslagen in een Europese databank. Daarvoor heeft de Europese Commissie op 21 juni een voorstel voor een richtlijn ingediend. Het voorstel betekent dat nieuwe grensoverschrijdende belastingconstructies zullen moeten worden gemeld bij de Belastingdienst.

Voor wie geldt dit?

Deze verordening geldt voor belastingadviseurs. Daarnaast kunnen ook bankiers, accountants, advocaten en notarissen, die betrokken zijn bij grensoverschrijdende belastingconstructies, gedwongen worden om informatie hieromtrent prijs te geven. Het is opvallend dat de meldplicht niet bij de cliënt van de adviseur is gelegd; dit terwijl de cliënt toch degene is die gebruik maakt van de structuur en de bijbehorende belastingvoordelen geniet.

Verschoningsrecht buitenspel

De Europese Commissie erkent dat er gegevens zijn die de adviseur vanwege verschoningsrecht of geheimhoudingsverplichting niet behoeft prijs te geven. Maar vervolgens wordt de meldplicht van die gegevens bij de belastingplichtige zelf gelegd. Dit betekent dat het verschoningsrecht door de Europese Commissie buitenspel wordt gezet. Dit is een ernstige inbreuk op het recht op vertrouwelijkheid van een cliënt om vertrouwelijk juridisch advies in te kunnen winnen.

Europese databank

Het is de bedoeling dat alle nieuwe grensoverschrijdende belastingconstructies worden gemeld bij de Belastingdienst in het eigen land. Doordat deze gegevens worden opgeslagen op een centraal punt, ontstaat een Europese databank met gegevens over alle grensoverschrijdende situaties van Europese bedrijven. De Belastingdiensten van alle 28 Europese lidstaten krijgen vervolgens toegang tot al deze informatie.

Gelet op de trajecten van vooroverleg die wij in Nederland kennen is het vraag in hoeverre de meeste gegevens niet al bekend zijn bij de Nederlandse fiscus. Voor Nederlandse bedrijven zou de invoering van deze verordening alleen maar bijdragen aan nog meer administratieve lasten.

Doel en sancties

De Europese Commissie heeft als doel het enorme verlies aan potentiële belastinginkomsten te reduceren. Voorts willen zij toewerken naar een belastingheffing die eerlijk is. Belastingadviseurs en andere tussenpersonen die hier aan meewerken wordt zekerheid geboden. Diegene die niet meewerken wordt het lastig gemaakt. Hoe lastig en welke maatregelen er genomen gaan worden is nog niet duidelijk.

Ingangsdatum

Eurocommissaris Pierre Moscovici wil dat zijn wettelijke meldingsplicht op 1 januari 2019 ingaat. Echter met betrekking tot belastinggerelateerde voorstellen moet iedere lidstaat akkoord gaan. Vanuit het verleden weten we dat de 28 lidstaten erg gehecht zijn aan hun (belasting) autonomie. Het is dus nog maar de vraag of de richtlijn het gaat halen.

Wilt u meer informatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.