Nieuws

Minder grensoverschrijdende belastingconstructies gemeld dan gedacht

Afbeelding voor Minder grensoverschrijdende belastingconstructies gemeld dan gedacht
Delen

De NOS kopte dat slechts 4.500 fiscale grensoverschrijdende constructies zijn gemeld in verband met de ontwijking van belasting. Deze meldplicht valt onder de Mandatory Disclosure Rules (DAC6). De Belastingdienst dacht vooraf aan 40.000 meldingen. Een groot verschil.

Mandatory Disclosure Rules / DAC6 in het kort

Het is de bedoeling dat grensoverschrijdende belastingconstructies gemeld gaan worden bij de fiscale autoriteiten in het eigen land. Doordat de informatie wordt opgeslagen op een centraal punt, ontstaat een Europese databank met gegevens over alle grensoverschrijdende situaties van Europese bedrijven. In eerste instantie geldt de meldplicht voor belastingadviseurs. Onder omstandigheden kan ook de belastingplichtige worden verplicht melding te maken van een grensoverschrijdende fiscale constructie. Bijvoorbeeld als er geen adviseur is of als deze zich kan verschonen.

Oorzaak en gevolg van niet melden belastingconstructies

Hoe het verschil tussen verwachte meldingen en daadwerkelijke meldingen is te verklaren, is onduidelijk. Misschien zijn constructies niet gemeld die wel gemeld hadden moeten worden. Dit is niet zonder risico, omdat niet melden kan leiden tot een boete van maximaal € 870.000 of een gevangenisstraf. Het kan ook zijn dat er veel minder nieuwe ‘constructies’ zijn opgezet. Dat is natuurlijk de meest risicovrije manier van opereren onder het regime van DAC6.

Melding en latere (medepleger)boetes

Een melding kan ertoe leiden dat de fiscus onderzoek gaat doen naar de constructie. Uit zo’n (boeken)onderzoek van de fiscus kunnen correcties op de aangiften volgen, die mogelijk gepaard gaan met vergrijpboetes. Een melding geeft op voorhand geen vrijwaring helaas. Als een adviseur betrokken is geweest bij de advisering en mogelijk het opzetten van een constructie, loopt ook deze het gevaar van boetes. Het gaat dan om medeplegersboetes. De Belastingdienst grijpt steeds vaker naar dit middel, maar vooralsnog zonder veel succes. Weerstand bieden tegen deze medeplegersboetes loont dus.  

Is een melding als zelfincriminatie te beschouwen?

DAC6 creëert een meldplicht. Een melding kan aanleiding zijn voor een onderzoek, correcties op de aangiften en boetes. Dat roept de vraag op of en in hoeverre de melding als een vorm van zelfincriminatie is te beschouwen. Als dat zo is, staat de melding op gespannen voet met het principe, dat niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. 

Bijstand bij boetes

Mocht u verrast worden door een boete in een DAC6-situatie, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen om te bespreken wat voor op korte en lange termijn de mogelijkheden zijn voor een verweer. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk