Nieuws

Procedure Mark Hendriks bij het EHRM ontvankelijk verklaard

Afbeelding voor Procedure Mark Hendriks bij het EHRM ontvankelijk verklaard
Delen

Mr. Mark Hendriks heeft namens een cliënt een klacht ingediend bij het EHRM. De klacht is gericht in een zaak waarin de Hoge Raad op 29 mei 2015 besliste dat via een kort geding afgedwongen bankafschriften en de daarbij gegeven toelichting niet zelfincriminerend zijn en daarom mogen worden gebruikt voor het opleggen van (inmiddels onherroepelijk vaststaande) vergrijpboeten.

Wij zijn van mening dat het ‘nemo tenetur’-beginsel is geschonden, omdat de cliënt bewijs tegen zichzelf heeft aangeleverd met de aanlevering van materiaal dat via een kort geding onder druk van dwangsommen is afgedwongen. Het EHRM heeft hierover een bericht uitgebracht: de zaak is ontvankelijk verklaard en de Staat der Nederlanden moet nu een reactie geven. Dat is een positief signaal, omdat slechts een zeer gering percentage van de zaken bij het EHRM dit stadium haalt. We zijn hoopvol gestemd dat het EHRM een voor de rechtsbescherming gunstige uitspraak gaat doen die mogelijk grote gevolgen gaat hebben in Nederland.

Het bericht over deze zaak in Fiscaal Up to Date leest u hier.