Nieuws

Rechter vernietigt boete van adviseur als doen pleger

Afbeelding voor Rechter vernietigt boete van adviseur als doen pleger
Delen

Onlangs heeft de eerste procedure plaatsgevonden over een boete opgelegd aan een doen pleger. Doen plegers kunnen sinds 1 januari 2014 beboet worden fiscale overtredingen, evenals uitlokkers en medeplichtigen. De plegers, medeplegers en feitelijk leidinggevers kunnen al enige tijd langer beboet worden. Belastingadviseurs en andere fiscale dienstverleners moeten zich bewust zijn van dit mogelijke gevaar. 

Boete voor doen plegen

Een doen pleger is eenieder die opzettelijk een ander een overtreding doet begaan. Deze ander handelt als een willoos werktuig en kan geen boete opgelegd krijgen. De doen pleger dus wel. Hiervoor moet de Belastingdienst de boete echter wel deugdelijk onderbouwen. De Rechtbank Den Haag oordeelt dat de fiscus hier te kort geschoten heeft. In deze zaak is een belastingadviseur beboet door de Belastingdienst voor het opzettelijk doen van een onjuiste overlijdensaangifte. 

Inspecteur levert onvoldoende bewijs voor doen plegen

De inspecteur moest aannemelijk maken dat de belastingadviseur wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat een te lage overlijdensaangifte werd gedaan. Het enkel stellen dat de belastingadviseur door zijn nevenactiviteiten als executeur-testamentair en bewindvoerder had moeten weten dat waarde van de aandelen in de aangifte niet klopte, is onvoldoende. Mogelijk heeft de belastingadviseur laakbaar gehandeld, maar dit is niet voldoende om tot een bewezen opzet te komen. De rechtbank vernietigt de boete op grond van het ontbreken van het opzetvereiste. Hierdoor komt de rechtbank niet meer toe aan de andere vereisten voor de deelnemingsvorm van de doen pleger. Dit is een gemiste kans, de praktijk had kunnen profiteren van wat meer richtlijnen over hoe art. 67o AWR toegepast wordt. 

Boetes bestrijden loont

Het is bemoedigend om te lezen dat de rechter een deugdelijke motivering vereist van de inspecteur inzake art. 67o AWR-boetes. De introductie van deze deelnemingsvormen heeft tot veel protesten geleid. Het verhoogt immers de kans dat een derde (niet-belastingplichtige) beboet kan worden. Deze boetes kunnen hoog oplopen en hebben vele nare gevolgen. Zij mogen dan ook niet al te lichtvaardig worden opgelegd. Het doet deugd te lezen dat de rechter hier eveneens zo over denkt! 

De Belastingdienst heeft appel ingesteld in deze zaak. Het risico is voor deze belastingadviseur dus nog niet geweken. 

 

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk