Nieuws

Rechter vernietigt opnieuw een medeplegersboete

Afbeelding voor Rechter vernietigt opnieuw een medeplegersboete
Delen

Opnieuw vernietigt de rechter een medeplegersboete opgelegd aan een belastingadviseur. Het gerechtshof in deze zaak doet dat op andere gronden dan de rechtbank. Toch is de uitspraak van de rechtbank over het pleitbare standpunt wel van belang voor de praktijk.

Malta-structuur

De belastingadviseur in kwestie is fiscaal adviseur van een familie in Nederland. Deze familie maakt(e) gebruik van een Malta-structuur: een structuur die gebruik maakt van de tariefverschillen in de vennootschapsbelasting van Nederland en Malta. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat de werkelijke leiding van deze Maltese vennootschappen zich in Nederland bevindt. Hij heeft om die reden navorderingaanslagen vennootschapsbelasting en boetes opgelegd. Aan de belastingadviseur is een medeplegersboete opgelegd. Daarover gaat deze procedure.

Beroep bij de rechtbank

In het beroep bij de rechtbank Noord-Holland kwam de rechtbank tot het oordeel dat het standpunt van de belastingadviseur pleitbaar is: het was verdedigbaar dat de fiscale vestigingsplaats van de Maltese vennootschappen in Malta lag. Hierdoor kan de inspecteur geen (voorwaardelijk) opzet of grove schuld bewijzen. Het gevolg is dat de opgelegde boete niet in stand kan blijven.

Oordeel Hof Amsterdam

In hoger beroep bekrachtigt gerechtshof Amsterdam de vernietiging van de medeplegersboete, zij het op andere gronden dan de rechtbank. Het standpunt van de belastingadviseur over de vestigingsplaats is volgens het Hof namelijk niet pleitbaar. Toch blijft de boete in de prullenbak, omdat het Hof oordeelt dat er geen sprake is van opzet of grove schuld bij de belastingadviseur. De fiscus heeft dit niet overtuigend aangetoond. De belastingadviseur was volgens het Hof onvoldoende bewust van de gang van zaken en de bijdrage van de belastingadviseur was volgens het Hof verder te gering van betekenis om tot medeplegen te kunnen komen. Het Hof benadrukt nog wel dat de belastingadviseur verwijtbaar heeft gehandeld, maar verbindt daaraan geen gevolgen.

Onzekere positie belastingadviseurs

Deze zaak laat goed zien hoe onzeker de positie van belastingadviseurs kan zijn in het kader van boetes. Hoewel de boete in deze zaak vernietigd is, blijkt een beroep op een pleitbaar standpunt toch minder soelaas te bieden dan gedacht. Het blijft niettemin een valide argument. Om een boete te vermijden doen belastingadviseurs er verstandig aan hun standpunten goed te onderzoeken en te onderbouwen zodat deze ten minste pleitbaar zijn en blijven. Overleg met collega’s of anderen kan bij twijfel verstandig zijn.

Loopt u tegen een fiscale boete aan? Neemt u dan contact met ons op.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk