Nieuws

Uitspraak Hof Den Bosch in tipgeverszaak advocaat mr. Mark Hendriks

Afbeelding voor Uitspraak Hof Den Bosch in tipgeverszaak advocaat mr. Mark Hendriks
Delen

In een procedure die is aangespannen door advocaat mr. Mark Hendriks, heeft het Gerechtshof Den Bosch op 26 februari 2015 (gepubliceerd op 2 maart 2015) een belangwekkende uitspraak gedaan.

De Belastingdienst krijgt in deze procedure een stevige reprimande van de rechter. Het feit dat de belastingplichtige in de visie van de Belastingdienst geen informatie zou hebben verstrekt, geeft de Inspecteur volgens de rechter niet het recht de plicht tot het doen van uitspraak op bezwaar en de wettelijke termijn daarvoor volledig aan de laars te lappen. Het Gerechtshof oordeelt dat de Inspecteur misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden door geen inzake te verlenen en de bezwaarfase aan te houden voor onbepaalde tijd.

Het Hof kent onze cliënt een dwangsom toe van meer dan € 68.000,-. Bovendien moet de Inspecteur binnen twee weken uitspraak op de bezwaar doen. Als deze dat nalaat moet de Belastingdienst een dwangsom aan onze cliënt betalen van € 54.000,- per dag waarop de fiscus in gebreke blijft. Het maximum is vastgesteld op maar liefst € 1.620.000,-.

Belangrijkste conclusie is volgens ons dat de rechter in feite beslist dat ook een belastingplichtige die verdacht wordt van zwartsparen, recht heeft op rechtsbescherming. Net zoals de rechter dit eerder oordeelde in een andere procedure van ons kantoor die resulteerde in een uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 februari 2015.

Tipgeverszaak in de media