Nieuws

Zwarte lijsten ook bij Belastingdienst in zwang

Afbeelding voor Zwarte lijsten ook bij Belastingdienst in zwang
Delen

Dat vanwege de fraudeaanpak bij de Belastingdienst/Toeslagen duizenden burgers op ongeoorloofde wijze zijn aangepakt, is bekend. Deze kwestie wordt tot op de dag van vandaag breed uitgemeten in de pers, ook het gebruik van zwarte lijsten daarbij. Het werken met dit soort lijsten lijkt jaren terug al te zijn overgewaaid naar de heffing en inning van belastingen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is vernietigend

De wanordelijkheden die daaruit voortvloeien kwamen aan het licht in een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In die uitspraak is te lezen dat een ondernemersechtpaar ten onrechte jarenlang is achternagezeten door de Belastingdienst. Het echtpaar ontving maar liefst 400 brieven van de Belastingdienst en heeft vervolgens meer dan honderd bezwaarschriften moeten indienen. Het Hof komt tot de conclusie dat de handelwijze van de fiscus ongeoorloofd is. Het handelen van de fiscus is volgens het Hof gelegen in het feit dat één van de ondernemers stond geregistreerd in de zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV). Over de FSV oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens eerder al dat de fiscus met die lijst de kernbeginselen van de privacywet (AVG) heeft geschonden.

Kan de rechter de Belastingdienst nog geloven

De zaak liep ter zitting kennelijk zo hoog op, dat het Hof zich genoodzaakt voelde te vragen ´of de rechter de Belastingdienst nog kan geloven´. Mijns inziens een erg pijnlijke vraag. De Raad van State heeft zich overigens dezelfde vraag gesteld in de nasleep van de toeslagenaffaire en gemeend dat dit helaas niet (meer) kan. Het Hof vernietigt uiteindelijk alle aanslagen bij gebrek aan bewijs en kent een vergoeding van de werkelijke proceskosten toe. Dat gebeurt zelden.

Kamervragen over zwarte lijsten

Met deze uitspraak wordt duidelijk dat de FSV niet alleen in verband moet worden gebracht met Toeslagen. Binnen de Belastingdienst is kennelijk ook gebruikt gemaakt van deze zwarte lijst en mogelijk andere lijsten. Dat vraagt om opheldering. De uitspraak van het Hof is inmiddels breed uitgemeten in de pers. Dit heeft ertoe geleid dat Renske Leijten en Pieter Omtzigt Kamervragen hebben gesteld aan de staatssecretaris over deze kwestie. Wij wachten met belangstelling de antwoorden af.

Advies over (boeken)onderzoek

Bekruipt u het gevoel dat u op een zwarte lijst staat? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ft-advocaten.nl, te bellen naar +31 (0) 85 006 2222 of ons contactformulier in te vullen.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk