logo beeldmerk

Privacybeleid

Advies nodig bij geschillen en conflicten?

1. Inleiding

Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we u met juridische blogs op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Maar soms geeft u ook informatie door zonder dat u deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u heeft. Kortom; hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals uw IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website of zelfs wanneer u alleen onze website bezoekt, geeft u ons de beschikking over uw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door FT-advocaten of waarbij FT-advocaten de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vindt u onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kunt u ons te allen tijde bereiken wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Vestigingsadres:
Keizer Karelplein 32N
6511 NH NIJMEGEN


Contactgegevens:
T. +31 (0)85 – 006 2222
E. info@ft-advocaten.nl

2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We leggen u graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van u vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we uw gegevens opslaan.

2.1. Contactformulier

Soms wilt u contact met ons opnemen en daarvoor is op de website van FT-advocaten een contactformulier beschikbaar.

2.1.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?

We vragen om uw naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. Om u te kunnen bereiken, hebben we uw e-mailadres en telefoonnummer nodig. We vragen u daarnaast een bericht te formuleren in het tekstveld onderaan het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en u zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

Wanneer u het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geeft u toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact. De gegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere (commerciële) doeleinden. FT-advocaten verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden.

2.1.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?

Door het formulier te versturen geeft u toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we uw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

2.2. Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen, verzendt FT-advocaten regelmatig een nieuwsbrief met daarin juridische blogs voor accountants en belastingadviseurs. U kunt zich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na aanmelding ontvangt u van ons een e-mail waarin we uw inschrijving bevestigen.

2.2.2. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

We richten onze nieuwsbrieven graag aan u persoonlijk. Om dit te kunnen doen, moeten we uw naam weten. Uw e-mailadres hebben we nodig om de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Door u aan te melden, verleent u ons toestemming om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen, om uw naam en e-mailadres op te slaan in onze database en om uw naam te vermelden in de nieuwsbriefaanhef. U ontvangt van ons geen nieuwsbrieven als u ons daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Wij verkopen uw gegevens nooit aan een derden.

Voor het verwerken van nieuwsbriefaanmeldingen en voor het verzenden van nieuwbrieven gebruiken wij het programma Mailchimp. Mailchimp toont ons (naast de gegevens die u zelf met ons deelt) of de nieuwsbrief bij u aankomt, of u de nieuwsbrief opent, welke links in de nieuwsbrief u aanklikt en welk e-maildomein u gebruikt. We gebruiken het leesgedrag om de nieuwsbrief te verbeteren en om de inhoud beter af te stemmen op de lezers.

2.2.3. Waar slaan we uw gegevens op?

Wanneer u uw inschrijving voor de nieuwsbrief van FT-advocaten verstuurt, worden uw gegevens automatisch opgeslagen in Mailchimp. Mailchimp is een externe partij, gevestigd in de Verenigde Staten. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens met hen delen. Wij hebben een overeenkomst met Mailchimp afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens ook daar zorgvuldig behandeld worden.

2.2.4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief. U kunt zich hier op ieder moment ook weer voor afmelden. Dit kan door in een van de ontvangen nieuwsbrieven op ‘Afmelden’ te klikken of door dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven. Wanneer u zich afmeldt via de link in de nieuwsbrief, verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 30 dagen na afmelding definitief uit Mailchimp. Wanneer u direct aan ons doorgeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, geldt dezelfde verwijderingstermijn.

U kunt telefonisch, per e-mail of per post contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 1.2.

2.3. Google Analytics cookies

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van FT-advocaten.nl de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij uw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Ook zijn de verzamelde data geanonimiseerd door het laatste octet van uw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar u als individu. De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om uw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

3. Wat zijn uw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Zodra u aan ons kenbaar maakt dat u uw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door FT-advocaten te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Bent u een actieve cliënt van FT-advocaten? In dat geval hebben wij uw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat u deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kunt u ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om ze te verwerken en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met FT-advocaten, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geeft u toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vindt u in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop FT-advocaten omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk