logo beeldmerk

Fiscaliteit

Wat is een informatiebeschikking?

Informatiebeschikking door de inspecteur van de Belastingdienst

De inspecteur van de Belastingdienst heeft de bevoegdheid een informatiebeschikking op te leggen. Met een informatiebeschikking stelt de inspecteur vast dat u als belastingplichtige de informatieverplichtingen of administratieverplichtingen niet of onvoldoende bent nagekomen. Dit betekent dat u volgens de inspecteur niet alle gevraagde informatie hebt verstrekt of niet over een adequate administratie beschikt. Het gevolg is dat de inspecteur verder mag volstaan met schattingen en op u een verzwaarde bewijslast komt te rusten om het tegendeel te bewijzen.

Informatieverplichting of administratieverplichting belastingplichtige

Als de inspecteur vragen heeft over uw belastingaangifte, dan heeft deze de mogelijkheid informatie op te vragen, zowel bij u als bij derden. Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen rust op u als belastingplichtige een informatieverplichting of administratieverplichting. Dit betekent dat u verplicht bent om de door de inspecteur opgevraagde inlichtingen te verstrekken. Als u hier niet of niet voldoende aan voldoet, kan de inspecteur een informatiebeschikking opleggen. 

Informatiebeschikking: laatste kans bij inspecteur

Met een informatiebeschikking stelt de inspecteur u voor de laatste keer in de gelegenheid om de betreffende inlichtingen te verstrekken. Echter, u kunt als belastingplichtige verschillende redenen hebben om niet aan uw informatieverplichting te voldoen. 

Bezwaar of beroep instellen tegen informatiebeschikking

Als u van mening bent dat de informatiebeschikking niet terecht is, kunt u bezwaar en beroep instellen. Het voordeel hiervan is dat de informatiebeschikking door een onafhankelijke rechter wordt beoordeeld. Als de rechter oordeelt dat de Belastingdienst de informatiebeschikking terecht heeft afgegeven, wordt u een nieuwe termijn geboden om de inlichtingen alsnog te verstrekken.

Omkering en verzwaring van de bewijslast

Als u in deze nieuwe termijn alsnog geen gehoor geeft aan de informatiebeschikking, staat deze na verloop van de gestelde termijn onherroepelijk vast. Als gevolg hiervan is in beginsel sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast; de inspecteur mag volstaan met schattingen en op u rust een verzwaarde bewijslast om het tegendeel te bewijzen

Strategie informatiebeschikking

U bepaalt uiteindelijk zelf of u gehoor geeft aan de informatiebeschikking. Afhankelijk van uw situatie spelen hierbij verschillende strategische overwegingen een belangrijke rol. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk