logo beeldmerk

Witwassen en de Wwft

Vragen over de Wwft? Verdacht van witwassen? Cliëntenonderzoek? FT-advocaten staat voor u klaar.

Snel naar

Witwassen en de Wwft

Het afpakken van crimineel geld staat hoog op het prioriteitenlijstje van het Openbaar Ministerie. De extra aandacht voor witwassen is hier een belangrijk onderdeel van. Het begrip witwassen is de laatste jaren enorm opgerekt. Dit maakt dat bij veel strafbare feiten ook witwassen ten laste wordt gelegd.

Ook fiscale fraude kwalificeert als witwassen. De bewijslast voor strafbare feiten rust echter altijd op het Openbaar Ministerie. Wees daarom kritisch op het materiaal dat het Openbaar Ministerie aandraagt en blijf zorgvuldig in wat u zelf aanlevert.

Het ene moment zal het voordeliger zijn om te zwijgen, het andere moment wellicht toch spreken. Maar hetgeen eenmaal is verklaard, kan niet worden teruggenomen.

Voor adviseurs is het van groot belang om de regels van de Wwft goed in de gaten te houden. Zelfs bij enige aanleiding om witwassen te veronderstellen geldt voor deze beroepsgroep al een meldplicht op grond van de Wwft. Het niet melden van een verdachte transactie kan leiden tot een boete, die mogelijk ook nog online gepubliceerd wordt met alle gevolgen van dien. In het slechtste geval kan een adviseur zelfs als medepleger of medeplichtige worden aangemerkt bij het witwassen. Reden genoeg om alert te blijven op de Wwft-verplichtingen.  

De regels ter voorkoming van witwassen zijn de laatste jaren steeds strenger geworden. Banken voeren controles uit aan de hand van witwasindicatoren. Deze controles kunnen grote gevolgen hebben, zoals het eenzijdig opzeggen van een bankrekening met consequenties tot een dreigend faillissement aan toe.

De juiste informatieverstrekking is in iedere situatie essentieel. De advocaten van FT-advocaten helpen u bij het bepalen van de juiste strategie om risico’s te beperken.

Veelgestelde vragen door cliënten

Wat is de Wwft?

De Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet heeft als doel te voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van bepaalde (dure) goederen.

Welke beroepen vallen onder de Wwft?

De Wwft geldt voor beroepen die te maken hebben met geldstromen of met de aankoop en verkoop van goederen. Bijvoorbeeld:
 • banken;
 • makelaars;
 • notarissen;
 • belastingadviseurs;
 • bemiddelaars bij aankoop en verkoop van bijvoorbeeld auto’s, kunst en juwelen. 

Wat zijn instellingen verplicht te doen volgens de Wwft?

Iedereen die onder de Wwft valt, moet onderzoek naar klanten doen en moet ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland.

Wat is cliëntenonderzoek volgens de Wwft?

In een cliëntenonderzoek kijkt een instelling of er een risico is dat zijn klant geld witwast om criminelen of terroristen te financieren. Als de risico’s te hoog of niet duidelijk zijn, mag een bank, belastingadviseur of notaris geen diensten leveren aan de klant. 

Wat moet een instelling doen tijdens een cliëntenonderzoek?

In een cliëntenonderzoek moet de instelling:
 • vaststellen wie de klant is;
 • controleren of de klant iemand vertegenwoordigt;
 • achterhalen wie de uiteindelijke belanghebbende van de klant is;
 • vaststellen wat het doel van de klant is; 
 • controleren of de klant ongebruikelijke transacties verricht.

Wanneer is een cliëntenonderzoek verplicht?

Een cliëntenonderzoek is o.a. verplicht als:
 • een nieuwe klant zich meldt;
 • als een klant één of meer betalingen doet van een bepaald bedrag in contanten ; 
 • als het risico bestaat dat een klant betrokken is bij witwassen of financiering van terrorisme; 
 • als er twijfel is of de gegevens van de klant wel kloppen. 
Een instelling bepaalt zelf hoe het een cliëntenonderzoek uitvoert op basis van de klant en de geschatte risico’s. Zorg wel dat goed wordt vastgelegd hoe het cliëntenonderzoek wordt uitgevoerd. Dit voorkomt latere discussie over het naleven van de Wwft. 

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld stortingen, opnames of betalingen die niet passen in het normale geldpatroon van een klant. Of een betaling ongebruikelijk is, bepaalt de instelling onder andere aan de hand van witwasrisico’s zoals:
 • ongewone geldopnames, stortingen en betalingen met contant geld;
 • geldwisseltransacties van ongewone bedragen;
 • transacties die niet passen bij de gewone bedrijfsvoering van een klant; 
 • betalingen naar landen met een hoog risico of landen waar sancties tegen zijn ingesteld.

Hoe weet ik of mijn dienstverlener mijn transacties heeft gemeld?

Dat weet u niet. Meldingen vallen onder een geheimhoudingsplicht. Uw dienstverlener mag u niet informeren over welke ongebruikelijke transacties zijn gemeld aan de Financial Intelligence Unit. Dat moet voorkomen dat klanten vooraf weten dat de FIU hun transacties onderzoekt.

Op basis van welke indicatoren voeren banken witwascontroles uit?

Een witwascontrole kan iedereen overkomen. Banken voeren controles uit aan de hand van witwasindicatoren. Indicatoren zijn bijvoorbeeld transacties in bepaalde landen of in bepaalde sectoren en als een bepaalde hoeveelheid contant geld bij de bank wordt afgestort.

Komt u in conflict met uw bank? Schakel dan een specialist in. Onze belastingkundige advocaten helpen u bij het kiezen van de juiste strategie en het aanleveren van de juiste informatie, zodat uw risico’s en consequenties zo veel mogelijk beperkt worden. 

Benieuwd wat we voor u kunnen doen? Neem contact op.

Ik word onderzocht door de FIOD. Wat moet ik doen?

De FIOD (fiscale inlichtingen en opsporingsdienst) doet onderzoek naar fiscale, financiële en economische fraude. De FIOD is onderdeel van de Belastingdienst, maar wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie. FIOD-ambtenaren zijn opsporingsambtenaren en hebben daarom vergaande bevoegdheden. 

Wanneer u onderzocht wordt door de FIOD, is er sprake van een strafrechtelijk onderzoek. In een strafrechtelijk onderzoek bent u niet verplicht aan uw eigen veroordeling mee te werken. Hoewel de FIOD dus uw administratie in beslag mag nemen voor het onderzoek, hoeft u hier niet over te verklaren. Toch kan het in sommige gevallen wel verstandig zijn om een verklaring af te leggen. 

Wordt u onderzocht door de FIOD? Schakel dan altijd de bijstand van een kundige advocaat in. De juiste informatieverstrekking op het juiste moment is in iedere situatie essentieel. De advocaat-belastingkundigen van FT advocaten helpen u bij het bepalen van de juiste strategie om risico’s te beperken.

Neem contact op.

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.

Veelgestelde vragen door adviseurs

Wat ben ik verplicht te doen volgens de Wwft?

Iedereen die onder de Wwft valt, moet onderzoek naar klanten doen en moet ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland.

Wat is cliëntenonderzoek volgens de Wwft?

In een cliëntenonderzoek kijkt een instelling of er een risico is dat zijn klant geld witwast om criminelen of terroristen te financieren. Als de risico’s te hoog of niet duidelijk zijn, mag een bank, belastingadviseur of notaris geen diensten leveren aan de klant. 

Wat moet een instelling doen tijdens een cliëntenonderzoek?

In een cliëntenonderzoek moet de instelling:
 • vaststellen wie de klant is;
 • controleren of de klant iemand vertegenwoordigt;
 • achterhalen wie de uiteindelijke belanghebbende van de klant is;
 • vaststellen wat het doel van de klant is; 
 • controleren of de klant ongebruikelijke transacties verricht.

Wanneer is een cliëntenonderzoek verplicht?

Een cliëntenonderzoek is o.a. verplicht als:
 • een nieuwe klant zich meldt;
 • als een klant één of meer betalingen doet van een bepaald bedrag in contanten ; 
 • als het risico bestaat dat een klant betrokken is bij witwassen of financiering van terrorisme; 
 • als er twijfel is of de gegevens van de klant wel kloppen. 
Een instelling bepaalt zelf hoe het een cliëntenonderzoek uitvoert op basis van de klant en de geschatte risico’s. Zorg wel dat goed wordt vastgelegd hoe het cliëntenonderzoek wordt uitgevoerd. Dit voorkomt latere discussie over het naleven van de Wwft. 

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld stortingen, opnames of betalingen die niet passen in het normale geldpatroon van een klant. Of een betaling ongebruikelijk is, bepaalt de instelling onder andere aan de hand van witwasrisico’s zoals:
 • ongewone geldopnames, stortingen en betalingen met contant geld;
 • geldwisseltransacties van ongewone bedragen;
 • transacties die niet passen bij de gewone bedrijfsvoering van een klant; 
 • betalingen naar landen met een hoog risico of landen waar sancties tegen zijn ingesteld.

Moet ik ongebruikelijke transacties van de klant melden vanwege de Wwft?

Dat moet inderdaad. De Wwft hanteert daarvoor meerdere factoren. Als u een melding van ongebruikelijke transacties doet, mag u uw klant daarover niet informeren. Als uw klant opzettelijk onjuiste aangiften doet, kan sprake zijn van witwassen en dus van een meldingsplicht. Twijfelt u hierover? Wij staan u graag bij.

Waar moet ik op letten als adviseur onder de Wwft?

Op grond van de Wwft moet een adviseur oplettend blijven in het verlenen van zijn diensten. Ook na het aannemen van een nieuwe cliënt en het doen van het eerste cliëntenonderzoek moet een adviseur scherp blijven. 

Als u een ongebruikelijke transactie ziet, dan moet dit gemeld worden bij de FIU. Let hierbij vooral op contante transacties van € 10.000,- of meer (objectieve indicator) en op een transactie die vermoedelijk verband houdt met witwassen (subjectieve indicator). De subjectieve indicator komt in de praktijk vaak neer op een onderbuikgevoel. 

Als adviseur blijft u zelf verantwoordelijk voor uw eigen Wwft-verplichtingen, ook als de ongebruikelijke transacties plaatsvinden bij een eveneens Wwft-plichtige instelling, zoals een bank.  

Hoe weet mijn klant of ik transacties heb gemeld?

Dat weet uw klant niet. Meldingen vallen onder een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat u als instelling uw klant  niet mag informeren over welke ongebruikelijke transacties zijn gemeld aan de Financial Intelligence Unit. Dat moet voorkomen dat klanten vooraf weten dat de FIU hun transacties onderzoekt.

Vallen de diensten van FT-advocaten onder de Wwft?

Nee. De bijstand die wij verlenen valt onder een vrijstelling in de Wwft, namelijk: het bepalen van de rechtspositie, de vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding en/of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.

Vragen rondom witwassen of de Wwft?

Krijg direct antwoord op uw vraag, of plan een vrijblijvende kennismaking.

logo beeldmerk